Το κυρίαρχο κράτος απέναντι στο θεσμό της διακυβέρνησης ενόψει της Ένωσης Ενέργειας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2672779 299 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Δίκαιο του Περιβάλλοντος
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-02-27
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Μπαλτά Ιωάννα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
1) Αικατερίνη Ηλιάδου - Επίκουρη Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ
2) Γεώργιος Γεραπέτριτης - Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ
3) Γεώργιος Δελλής - Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Το κυρίαρχο κράτος απέναντι στο θεσμό της διακυβέρνησης ενόψει της Ένωσης Ενέργειας
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Το κυρίαρχο κράτος απέναντι στο θεσμό της διακυβέρνησης ενόψει της Ένωσης Ενέργειας
Περίληψη:
Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα επιχειρηθεί μια ολιστική προσέγγιση του φαινομένου της Ενεργειακής Ένωσης και μια εκτενής έκθεση των αλληλεπιδράσεων που αναπτύσσονται μεταξύ των διαφορετικών ενδιαφερόμενων μερών («stakeholders») ή άλλως υποκειμένων που δραστηριοποιούνται στα πλαίσια της. Ενδελεχώς, θα προσεγγισθεί η εγγενώς συγκρουσιακή σχέση που εξελίσσεται μεταξύ της εθνικής έννομης τάξης και της «υπερεθνικής» ενωσιακής έννομης τάξης.
Κατά πρώτο λόγο, θα αναλυθεί η έννοια της «κυριαρχίας» στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο πεδίο οικονομικής και πολιτειακής οργάνωσης.Κατά δεύτερο λόγο, θα διερευνηθεί η ενέργεια ως αγαθό υψίστης σημασίας και ως καθοριστικός παράγοντας πολιτικής. Σε τρίτο επίπεδο, θα αναδειχθεί η ουσιαστική σημασία της κρατικής παρεμβατικότητας στον ενεργειακό τομέα, τόσο ως δημόσια ρύθμιση όσο και ως δημόσια επιχειρηματικότητα στην αγορά ενέργειας. Τέλος, η διακυβέρνηση θα παρασταθεί τόσο ως τεχνοκρατική μέθοδος όσο και ως θεσμός ενοποίησης και δημοκρατικής νομιμοποίησης.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Δημόσιο Δίκαιο
Διοικητικό δίκαιο
Λέξεις-κλειδιά:
ενέργεια, ρύθμιση, κυριαρχία, διακυβέρνηση, χειμερινό ενεργειακό πακέτο
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
77
Αριθμός σελίδων:
110

ΓΡΑΠΤΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ τελικό 1[1].pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.