Ένταξη στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα των παιδιών προσφυγικού πληθυσμού. Συγκριτική αναφορά στο Νορβηγικό σύστημα ένταξης.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2672799 183 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-02-26
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Μαρινοπούλου Σταυρούλα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Φοίβη Σπέη, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ένταξη στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα των παιδιών προσφυγικού πληθυσμού. Συγκριτική αναφορά στο Νορβηγικό σύστημα ένταξης.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ένταξη στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα των παιδιών προσφυγικού πληθυσμού. Συγκριτική αναφορά στο Νορβηγικό σύστημα ένταξης.
Περίληψη:
Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος σπουδών «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων» της Σχολής Θετικών Επιστημών, του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Αντικείμενο της εργασίας αποτελεί μια ερευνητική προσέγγιση της ένταξης στο εκπαιδευτικό σύστημα των παιδιών προσφυγικού πληθυσμού στην Ελλάδα και περιλαμβάνει παρουσίαση και ανάλυση των μεθόδων που εφαρμόζονται στην Ελλάδα καθώς και συγκριτική αναφορά στο Νορβηγικό σύστημα ένταξης. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στο προσφυγικό ζήτημα στο σύνολό του και πώς αυτό αντιμετωπίστηκε από τις δύο χώρες, την Ελλάδα και τη Νορβηγία. Στο επόμενο κεφάλαιο, αναλύεται η προσέγγιση της Διαπολιτισμικότητας και το δικαίωμα των παιδιών στην Εκπαίδευση. Γίνεται αναφορά στην πολιτισμική πολυμορφία της Ευρωπαϊκής Ηπείρου, στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει την Ελλάδα και τη Νορβηγία και εντοπίζονται οι βασικές αρχές, οι σκοποί και οι στόχοι της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης καθώς και ο ρόλος του εκπαιδευτή. Το τρίτο κεφάλαιο εστιάζει στην ένταξη των παιδιών των προσφύγων στο εκπαιδευτικό σύστημα με αναφορά στις καλές πρακτικές και στα σημεία που χρήζουν βελτίωσης. Τέλος, το τέταρτο κεφάλαιο επικεντρώνεται στα συμπεράσματα που παρήχθησαν και στις προτάσεις βελτίωσης και εξασφάλισης όσο το δυνατόν καλύτερων αποτελεσμάτων.
Η πραγματοποίηση της παρούσας διπλωματικής εργασίας στηρίζεται κατά κύριο λόγο σε έρευνα της ελληνικής και ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας αναφορικά με τον ορισμό των εννοιών, όπως ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα και τη σχετική νομοθεσία που το διέπει, τις δυσκολίες εφαρμογής, κλπ. Η αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο και στους ιστότοπους των εκπαιδευτικών οργανισμών αποτέλεσε τη σημαντικότερη μέθοδο συλλογής των δεδομένων που στοιχειοθετούν την παρούσα εργασία, για την ανάλυση του περιεχομένου των μεθόδων που χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα καθώς και την συγκριτική αναφορά στο Νορβηγικό σύστημα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Ένταξη, Προσφυγικός πληθυσμός, Εκπαίδευση, Νορβηγικό σύστημα
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
2
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
47
Αριθμός σελίδων:
89
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ_ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ.pdf (3 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο