Μια ανάποδη τάξη: εφαρμογή της μεθόδου της μικτής και της ανεστραμμένης μάθησης σε μαθητές Δ' και ΣΤ' Δημοτικού

Διπλωματική Εργασία uoadl:2672877 398 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Σύγχρονες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-03-06
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Γκαβαρδίνα Μαρίνα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ζαχαρούλα Σμυρναίου, Επίκουρος Καθηγήτρια, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Χρόνης Κυνηγός, Καθηγητής, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Αικατερίνη Μακρή, Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μια ανάποδη τάξη: εφαρμογή της μεθόδου της μικτής και της ανεστραμμένης μάθησης σε μαθητές Δ' και ΣΤ' Δημοτικού
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Μια ανάποδη τάξη: εφαρμογή της μεθόδου της μικτής και της ανεστραμμένης μάθησης σε μαθητές Δ' και ΣΤ' Δημοτικού
Περίληψη:
Στην παρούσα διπλωματική εργασία διερευνάται η εφαρμογή της μεθόδου της μικτής μάθησης και συγκεκριμένα του μοντέλου της ανεστραμμένης τάξης σε μαθητές δημοτικού. Για την επίτευξη αυτού του στόχου αναπτύχθηκε ένα σενάριο διδασκαλίας με γνωστικό αντικείμενο αυτό των φυσικών επιστημών και δημιουργήθηκε μια ψηφιακή τάξη καθώς και μια σειρά βιντεομαθημάτων. Το σενάριο δημιουργήθηκε σύμφωνα με τις σχεδιαστικές αρχές του μοντέλου της ανεστραμμένης τάξης και αφορά σε μαθητές της Δ΄ και της Στ΄ Δημοτικού, με σκοπό η συγκεκριμένη έρευνα να καταλήξει σε αξιολογικές κρίσεις σχετικά με την καταλληλότερη ηλικιακή ομάδα που μπορεί να συμμετάσχει σε μια διδασκαλία ανεστραμμένης τάξης. Η έρευνα και η ανάλυση των δεδομένων εστιάζει στους ακόλουθους άξονες: α) στα γνωστικά σχήματα των μαθητών όπως μεταβλήθηκαν μετά τη συμμετοχή τους στη διδασκαλία της ανεστραμμένης τάξης β) στη στάση που ανέπτυξαν οι μαθητές κατά τη συμμετοχή τους σε αυτή γ) στις εμπειρίες που αποκόμισαν αξιολογημένες από τους ίδιους. Με βάση τους τρεις αυτούς άξονες επιλέχθηκε η μεθοδολογία της έρευνας βασισμένη στη μελέτη περίπτωσης για τη διερεύνηση των τιθέμενων ερευνητικών ερωτημάτων.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός
Λέξεις-κλειδιά:
εξ΄αποστάσεως μάθηση, μικτή μάθηση, ανεστραμμένη τάξη, διδακτικό σενάριο, ψηφιακή τάξη, βιντεο-μαθήματα,
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
76
Αριθμός σελίδων:
122

Γκαβαρδίνα Μαρίνα- διπλωματική.pdf
3 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.