Οι μηχανισμοί διαχείρισης κρίσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο ρόλος των Ενόπλων Δυνάμεων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2672978 260 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-02-28
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Φωκάς Στυλιανός
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Δρ. Ευθύμιος Λέκκας Καθηγ. ΕΚΠΑ
Δρ. Σπυρίδων Μπλαβούκος Επικ. Καθηγ. ΟΠΑ
Δρ. Νικόλαος Βούλγαρης Καθηγ. ΕΚΠΑ
Δημήτριος Σιώτης MSc Οικονομολόγος
Πρωτότυπος Τίτλος:
Οι μηχανισμοί διαχείρισης κρίσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο ρόλος των Ενόπλων Δυνάμεων
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Οι μηχανισμοί διαχείρισης κρίσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο ρόλος των Ενόπλων Δυνάμεων
Περίληψη:
Οι πάσης φύσεως καταστροφές αποτελούσαν ανέκαθεν παραμέτρους αποσταθεροποίησης των κοινωνικών δομών, που προκαλούσαν ποικίλες δυσλειτουργίες. Στις μέρες μας, η συχνότητα εμφάνισής τους αυξάνεται με ραγδαίους ρυθμούς, εξαιτίας των σημαντικών αλλαγών που συντελούνται σε κάθε επίπεδο. (κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικό, κλιματολογικό κ.α.). Σκοπός της διπλωματικής εργασίας, είναι η ενδελεχής παρουσίαση των μηχανισμών διαχείρισης κρίσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), καθώς και της συνεισφοράς των Ευρωπαϊκών Ενόπλων Δυνάμεων προς την κατεύθυνση αυτή.
Για την επίτευξη του σκοπού αυτού αρχικά θα γίνει ανάλυση βασικών εννοιών (καταστροφή, κρίση κτλ.), καθώς και της σκοπιμότητας ύπαρξης ενός αποτελεσματικού πλαισίου διαχείρισης των κρίσεων. Στη συνέχεια αφού προηγηθεί αναφορά στα θεσμικά όργανα της ΕΕ και του ρόλου τον οποίο επιτελούν, θα επιχειρηθεί η σε βάθος μελέτη της διαχείρισης των κρίσεων σε επίπεδο ΕΕ (θεσμικό πλαίσιο, δομή, λειτουργία μηχανισμών, πηγές χρηματοδότησης). Όσον αφορά τις Ευρωπαϊκές Ένοπλες Δυνάμεις θα αναδειχθεί ο ρόλος τους αλλά και η μέχρι σήμερα συνεισφορά τους, αφού είναι κοινώς αποδεκτό, ότι λόγω των επιχειρησιακών τους δυνατοτήτων, αποτελούν πυλώνα στην αποτελεσματική διαχείριση πάσης μορφής κρίσεων.
Με βάση τα προαναφερθέντα, θα καταλήξουμε σε κάποια χρήσιμα συμπεράσματα όσον αφορά τη δυναμική της ΕΕ σε θέματα διαχείρισης κρίσεων. Η μεθοδολογία συγγραφής της διπλωματικής εργασίας θα βασιστεί στην μελέτη-ανάλυση της διεθνούς βιβλιογραφίας, στην αναζήτηση αξιόπιστων πηγών του διαδικτύου, καθώς και των επίσημων θεσμικών κειμένων-ανακοινώσεων της ΕΕ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
διαχείριση, κρίση, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ένοπλες Δυνάμεις
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
3
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
38
Αριθμός σελίδων:
63

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΩΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΜ 16253.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.