Η δομική τρωτότητα της Αθήνας στο σεισμό του 1999

Διπλωματική Εργασία uoadl:2673088 194 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-02-28
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Καρπουζλή Δέσποινα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Δρ. Χ. Κράνης,
Δρ. Γεωλόγος, Ε.Δ.Ι.Π. ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η δομική τρωτότητα της Αθήνας στο σεισμό του 1999
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η δομική τρωτότητα της Αθήνας στο σεισμό του 1999
Περίληψη:
Αν και ως γνωστό η Ελλάδα ανήκει σε μια από τις πιο έντονα σεισμογενείς περιοχές παγκοσμίως, ο σεισμός της 7/9/99 στην Αθήνα ήταν ένα δυσάρεστο ξάφνιασμα για όλους. Από την τραγική εμπειρία αυτού του σεισμού, κατέστη σαφές ότι οι βλάβες και το επίπεδο αντισεισμικής προστασίας του δομικού ιστού της πόλης συνδέεται άμεσα με το χρόνο κατασκευής των κτηρίων αυτής. Είναι φανερό λοιπόν ότι τα κτήρια που είναι κατασκευασμένα πριν το 1959 αλλά και αυτά με τον κανονισμό του 59 (δηλαδή μέχρι το 1985), παρουσιάζουν χαμηλό επίπεδο σεισμικής ασφάλειας . Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να καταδείξει τις συνήθεις βλάβες που παρατηρήθηκαν μετά τον σεισμό, σε κτήρια κατασκευασμένα πριν το 1985, αλλά και άλλους παράγοντες που επηρέασαν την έκταση των βλαβών στα κτήρια και σε ορισμένες περιπτώσεις οδήγησαν σε ανεπιθύμητους τρόπους αστοχίας. Στη συνέχεια γίνεται προσπάθεια να συσχετιστεί η παλαιότητα κατασκευής των κτιρίων με τις κτηριακές βλάβες που πρόεκυψαν λόγω του σεισμού που έπληξε την Αθήνα το 1999 και να εξαχθούν συμπεράσματα για το σχεδιασμό κατασκευών από Ω.Σ. και τη δομική τρωτότητα του μητροπολιτικού της κέντρου . Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να παρουσιάσει μερικές από τις παρατηρήσεις βλαβών του σεισμού της Αθήνας του 1999 και να εξάγει αξιοποιήσιμα συμπεράσματα όσον αφορά τη ενδεχόμενη τρωτότητα της Αθήνας σε έναν μελλοντικό σεισμό αλλά και προτάσεις για την πιθανή βελτίωση της.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
σεισμός, τρωτότητα, κτήρια, βλάβες, Αθήνα, 1999
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
4
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
55
Αριθμός σελίδων:
91

Η ΔΟΜΙΚΗ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΟΥ 1999 ΚΑΡΠΟΥΖΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2018038.pdf
3 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.