Ο Διαφωτισμός και η σημασία των διαβαθμίσεων – Les lumières ou le sens de gradation. Michel Delon. Ετήσια διάλεξη Κ. Θ. ΔΗΜΑΡΑ 2003. Μετάφραση: Άννα Ταμπάκη [2004 (σ. 182) ]

Επιστημονική δημοσίευση - Βιβλίο uoadl:2673125 620 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
Τίτλος:
Ο Διαφωτισμός και η σημασία των διαβαθμίσεων – Les lumières ou le sens de gradation. Michel Delon. Ετήσια διάλεξη Κ. Θ. ΔΗΜΑΡΑ 2003. Μετάφραση: Άννα Ταμπάκη [2004 (σ. 182) ]
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Έτος δημοσίευσης:
2004
Συγγραφείς:
Άννα Ταμπάκη (μετάφρ.)
Εκδότης:
Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
ISBN:
ISBN 960 - 7916 - 35 - 2
Λέξεις-κλειδιά:
γαλλικός Διαφωτισμός
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.