Σχολικός νοσηλευτής και επιλογή ηλεκτρονικού φακέλου υγείας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2673204 285 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Πληροφορική Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-03-01
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Δημητριάδη Αδαμαντία-Δέσποινα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ιωάννης Μαντάς, Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής,ΕΚΠΑ Μαριάννα Διομήδους, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής,ΕΚΠΑ Αθηνά Καλοκαιρινού, Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής,ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Σχολικός νοσηλευτής και επιλογή ηλεκτρονικού φακέλου υγείας
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Σχολικός νοσηλευτής και επιλογή ηλεκτρονικού φακέλου υγείας
Περίληψη:
Περίληψη
Ο ηλεκτρονικός φάκελος υγείας (EHR)έχει διευρύνει τους ορίζοντες της διαχείρισης πληροφορίας και εξαγωγής γνώσης στον τομέα της φροντίδας υγείας. Η εισαγωγή του έχει γίνει επιτυχώς σε διάφορες δομές παροχής υγείας σε διεθνή κλίμακα. Παρά τα αναμφισβήτητα πλεονεκτήματά του, ανησυχίες υπάρχουν αναφορικά με την ασφάλεια και την ιδιωτικότητα των προσωπικών δεδομένων των ασθενών, με αποτέλεσμα τη δυσκολία εφαρμογής του ακόμα και σήμερα. Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση του σωστού τρόπου επιλογής ενός ολοκληρωμένου και διαλειτουργικού ηλεκτρονικού φακέλου υγείας στο σχολικό περιβάλλον, για τη βέλτιστη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων του, καθώς και η διερεύνηση του ρόλου του σχολικού νοσηλευτή στην εισαγωγή και συμπλήρωσή του. Η εργασία παρουσιάζει μια πρόταση ηλεκτρονικού φακέλου του οποίου βασικός χειριστής είναι ο σχολικός νοσηλευτής και τα περιεχόμενά του σχετίζονται με την κατάσταση υγείας του μαθητή, διατηρώντας ιστορικότητα και με δυνατότητα υπενθύμισης προγραμματισμένων επισκέψεων. Παράλληλα συνδέεται με τις σχολικές επιδόσεις, συσχετίζοντας τον απουσιασμό με την αιτία και τις επιπτώσεις στη σχολική βαθμολογία. Η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων του παιδιού εξασφαλίζεται σύμφωνα με το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο.
Για την εκπόνηση της εργασίας πραγματοποιήθηκε αναζήτηση στις διεθνείς βιβλιοθήκες PubMed, Scopus, IEEE Xplore με τις λέξεις κλειδιά “EHR”, “EMR” and “schools”, “school nursing”και “informational system” and “schools” και στις διεθνείς επίσημες ιστοσελίδες των NASN, Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Εθνικού Τυπογραφείου. Τα κριτήρια αναζήτησης ήταν η αγγλική γλώσσα, ανοιχτά άρθρα ολόκληρου κειμένου. Το σύνολο των κειμένων που συλλέχθηκαν μελετήθηκαν αναφορικά με τον τίτλο και το περιεχόμενό τους και έγινε επιλογή των κατάλληλων. Για την εισαγωγή του πληροφοριακού συστήματος στο χώρο του σχολείου προτείνεται το λογισμικό SNAP και η παρουσίαση του συστήματος πραγματοποιήθηκε με τη χρήση διαγραμμάτων uml.
Συμπερασματικά, η εισαγωγή ενός φακέλου υγείας στο σχολικό περιβάλλον αναμένεται να παρέχει πληθώρα πλεονεκτημάτων σχετικά με την ολοκληρωμένη παρακολούθηση και συνηγορία μαθητών, προάγοντας την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας σε ανθρωποκεντρικό πρίσμα, τη βελτίωση παροχής φροντίδας, την αποσυμφόρηση των μονάδων υγείας καθώς και την παραγωγή αξίας στο σύνολό της.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
EHR, EMR, Σχολείο, Σχολικός νοσηλευτής, Συστήματα πληροφόρησης
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
47
Αριθμός σελίδων:
50

διπλωματική.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.