Τα νεότερα μοντέλα αναμόρφωσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2673337 537 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Εγκληματολογία και Αντεγκληματική Πολιτική
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-03-13
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Καγκλή Αργυρούλα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
1. Δημητράτος Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής, Νομικής, ΕΚΠΑ.
2. Κιούπης Δημήτριος, Επίκουρος Καθηγητής, Νομικής, ΕΚΠΑ.
3. Τζαννετάκη Αντωνία-Ιόλη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Νομικής, ΕΚΠΑ.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Τα νεότερα μοντέλα αναμόρφωσης
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Τα νεότερα μοντέλα αναμόρφωσης
Περίληψη:
Στο Α' μέρος της εργασίας γίνεται αναφορά στα βασικά ιδεολογικά πρότυπα αντεγκληματικής πολιτικής και στις σχετικές τάσεις που επικράτησαν και επικρατούν διεθνώς. Επίσης εξετάζονται τα καταστροφικά αποτελέσματα από την εφαρμογή αυστηρών ποινικοκατασταλτικών πολιτικών στην εποχή της ύστερης νεωτερικότητας και της κοινωνίας της διακινδύνευσης. Στο Β' μέρος της εργασίας περιγράφονται τα γενικά χαρακτηριστικά και η ιστορική διαδρομή του αναμορφωτικού ιδεώδους, καθώς και η αναβίωσή του υπό μία νέα, πιο ανθρωπιστική μορφή. Επισημαίνεται η σύνδεση της "νέας επανένταξης" με τις διαδικασίες εκτίμησης και μείωσης κινδύνων και, αφού αναλύονται τα δύο βασικά επανεντακτικά πρότυπα εκτίμησης και μείωσης κινδύνων RNR και GLM, επιχειρείται η σύγκρισή τους και η διερεύνηση των δυνατοτήτων πρακτικής εφαρμογής τους τόσο σε διεθνές όσο και σε εθνικό επίπεδο.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Εγκληματολογία (Εγκληματολογία - Σωφρονιστική- Aνακριτική)
Λέξεις-κλειδιά:
αναμόρφωση, αναμορφωτικό ιδεώδες, μοντέλα αναμόρφωσης, επανένταξη, RNR, GLM, επανεντακτικά πρότυπα, πρότυπα εκτίμησης και μείωσης κινδύνων, πρότυπο "ευ ζην", ολβιοποιός εγκληματολογία, νέος επανενταξισμός
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
297
Αριθμός σελίδων:
143
Διπλωματική final πέργαμος.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο