Ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις στον πληθυσμό μετά από μια φυσική καταστροφή

Διπλωματική Εργασία uoadl:2675207 301 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-03-02
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Γεωργόπουλος Εμμανουήλ
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αντωναράκου Ασημίνα, Αναπληρώτρια καθηγήτρια, τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, ίδρυμα ΕΚΠΑ
Ντρίνια Χαρίκλεια, Καθηγήτρια, τμήμα, Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, ίδρυμα ΕΚΠΑ
Λέκκας Ευθύμιος, Καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας &Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών, ίδρυμα ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις στον πληθυσμό μετά από μια φυσική καταστροφή
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις στον πληθυσμό μετά από μια φυσική καταστροφή
Περίληψη:
Καθημερινά παρατηρούνται σε πολλές περιοχές του πλανήτη εκδήλωση φυσικών φαινομένων, όπως σεισμοί, πλημμύρες, κατολισθήσεις κ.α, όπου συχνά προκαλούν μεγάλες καταστροφές στον άνθρωπο και στο περιβάλλον. Μάλιστα λόγω της κλιματικής αλλαγής τις τελευταίες δεκαετίες τα καταστροφικά φαινόμενα έχουν αυξηθεί σημαντικά.
Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την αποτύπωση των ψυχοκοινωνικών επιπτώσεων μιας φυσικής καταστροφής στον άνθρωπο. Η ανάλυση θα περιλαμβάνει τις κοινωνικές επιπτώσεις μετά από μια φυσική καταστροφή, όπως για παράδειγμα τη μετανάστευση και τις ψυχολογικές επιπτώσεις που επιφέρει μια καταστροφή, όπως το stress.
Με την ανάλυση των ψυχοκοινωνικών επιπτώσεων παραθέτοντας και συμβάντα του παρελθόντος, θα ανακύψουν συμπεράσματα και διαπιστώσεις που θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών επιπτώσεων και κυρίως των ψυχολογικών προβλημάτων (ψυχικές διαταραχές) και παρατίθενται πρακτικές σωστής διαχείρισης των κρίσεων που αφορούν κυρίως την ψυχοκοινωνική διάσταση.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Φυσικές Καταστροφές, Ψυχοκοινωνικές Επιπτώσεις, Κρίση, Κοινωνική Τρωτότητα, Ευπαθείς Ομάδες, Πολιτική στην Ευρώπη, Πολιτική στην Ελλάδα
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
2
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
66
Αριθμός σελίδων:
74

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΜ 16032.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.