Οι Διατάξεις του Ν. 4139/2013 για τους Εξαρτημένους Χρήστες και η Αξιολόγηση της Εφαρμογής τους.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2680647 514 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Εγκληματολογία και Αντεγκληματική Πολιτική
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-03-14
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Σακκάς Νικόλαος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αντωνία-Ιόλη Τζαννετάκη - Επίκουρη Καθηγήτρια Εγκληματολογίας του Τομέα Ποινικών Επιστημών της Νομικής Σχολής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Μαρία Κρανιδιώτη – Επίκουρη Καθηγήτρια Εγκληματολογίας του Τομέα Ποινικών Επιστημών της Νομικής Σχολής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Αθανασία Διονυσοπούλου- Λέκτορας του Τομέα Ποινικών Επιστημών της Νομικής Σχολής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Οι Διατάξεις του Ν. 4139/2013 για τους Εξαρτημένους Χρήστες και η Αξιολόγηση της Εφαρμογής τους.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Οι Διατάξεις του Ν. 4139/2013 για τους Εξαρτημένους Χρήστες και η Αξιολόγηση της Εφαρμογής τους.
Περίληψη:
Η παρούσα εργασία δομείται σε δύο βασικούς άξονες: Αφενός μεν την διατύπωση και συνοπτική ανάλυση των ευεργετικών διατάξεων του Ν. 4139/2013 για τους εξαρτημένους χρήστες, εντάσσοντας τους στο γενικότερο πλαίσιο της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, αφετέρου δε την αξιολόγηση της εφαρμογής των διατάξεων αυτών από τους φορείς που εμπλέκονται στο σύστημα απονομής ποινικής δικαιοσύνης, κατά κύριο λόγο από τα ελληνικά δικαστήρια. Κατ΄ αυτό το σχεδιασμό στο πρώτο μέρος της παρούσας τίθεται το θεωρητικό πλαίσιο, όπως αυτό προκύπτει από την μελέτη της ίδιας της νομοθεσίας και του σχολιασμού της, δηλαδή από τη βιβλιογραφία, οριοθετούνται όλες οι αναφερόμενες έννοιες, εντοπίζονται τα προβλήματα ερμηνείας και στο δεύτερο μέρος ακολουθεί η παρουσίαση της έρευνας που διεξήγαγε ο γράφων, προκειμένου να αξιολογηθεί η εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4139/2013 για τους εξαρτημένους χρήστες, πράγμα που αποτελεί και τον σκοπό της εργασίας. Για την μεθοδολογική ορθότητα και την πληρότητα της εργασίας στο δεύτερο αυτό μέρος, εκτίθεται αναλυτικά ο μεθοδολογικός σχεδιασμός της έρευνας που απευθύνθηκε σε δικηγόρους υπεράσπισης εξαρτημένων και χρηστών ναρκωτικών ουσιών, παρουσιάζονται τα συλλεγέντα ερευνητικά δεδομένα και αξιολογούνται. Σε ένα δεύτερο στάδιο, σε αντιδιαστολή με τα στοιχεία που έδωσαν οι ερωτώμενοι δικηγόροι, παρατίθενται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από προγενέστερη σχετική έρευνα, η οποία απευθυνόταν σε δικαστικούς λειτουργούς, καταγράφοντας τις απόψεις τους σχετικά με την εφαρμογή των ευεργετικών αυτών διατάξεων, όπως είχαν προβλεφθεί στο πριν του Ν. 4139/2013 νομοθετικό καθεστώς. Στη συνέχεια ακολουθεί ανάπτυξη της έρευνας σε αρχεία δικαστικών αποφάσεων, που διεξήγε ο γράφων, προκειμένου να ελέγξει αν από τη μελέτη της σχετικής νομολογίας επιβεβαιώνονται οι απόψεις και τα προβλήματα εφαρμογής που έχουν εντοπίσει οι ερωτηθέντες δικηγόροι, αλλά και προκειμένου να δοθεί και η τρίτη διάσταση της έρευνας, που είναι οι δικαστικές αποφάσεις, ακολουθώντας το τρίπτυχο (απόψεις δικηγόρων, απόψεις δικαστικών λειτουργών, δικαστικές αποφάσεις). Παρατίθεται μάλιστα παράρτημα με καταγραφή και σύντομο σχολιασμό μερικών από τις πιο σημαντικές αποφάσεις που μελετήθηκαν.
Με τον τρόπο αυτό επιχειρείται περισσότερο μια ποιοτική ανάλυση των δεδομένων, παρά μία ποσοτική ή στατιστική απεικόνιση της επιτυχούς εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 4139/2013 για τους εξαρτημένους. Επιπλέον, κατά την σύνοψη του ερευνητικού υλικού συνεκτιμώνται η θεωρία, η νομολογία και τα αποτελέσματα της έρευνας μέσω των συνεντεύξεων και διατυπώνονται κάποια γενικότερα συμπεράσματα του γράφοντος. Τόσο από την σύνοψη όσο και από το σύνολο της παρούσας εργασίας, αναδύονται τα προβλήματα και ταυτόχρονα οι προτεινόμενες λύσεις.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Εγκληματολογία (Εγκληματολογία - Σωφρονιστική- Aνακριτική)
Λέξεις-κλειδιά:
Ναρκωτικά, Νόμος 4139/2013, εξάρτηση, απεξάρτηση, ευεργετικές διατάξεις, εξαρτημένοι χρήστες, ποιοτική έρευνα, διακίνηση ναρκωτικών, χρήση ναρκωτικών, ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη, ειδικό κατάστημα κράτησης, θεραπευτικά προγράμματα
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
2
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
322
Αριθμός σελίδων:
191
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΑΚΚΑ.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο