Αδειοδότηση και χωροθέτηση αιολικών πάρκων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2680703 342 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Δίκαιο του Περιβάλλοντος
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-03-04
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Χατζή Αικατερίνη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Πάυλος-Μιχαήλ Ε. Ευστρατίου, Αν. Καθηγητής, Τμήμα Νομικής, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αδειοδότηση και χωροθέτηση αιολικών πάρκων
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Αδειοδότηση και χωροθέτηση αιολικών πάρκων
Περίληψη:
Η εργασία αυτή αναφέρεται στη χωροθέτηση και αδειοδότηση αιολικών πάρκων στον Ελλαδικό χώρο. Η αιολική ενέργεια και γενικότερα οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελούν ένα φτηνό και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Ο ήλιος, ο αέρας, η δύναμη του νερού είναι αγαθά απεριόριστα που προσφέρονται απλόχερα στον άνθρωπο, ο οποίος από την αρχαιότητα προσπάθησε να βρει τρόπους να τα εκμεταλλευτεί. Τα τελευταία χρόνια η τεχνολογία έχει αναπτυχθεί ραγδαία και η μετατροπή της αιολικής ενέργειας σε ηλεκτρική έχει καταστεί πολύ πιο αποτελεσματική και εύκολη.

Ταυτόχρονα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, που εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την εισαγωγή ορυκτών καυσίμων από τρίτες χώρες, κατανόησε την αναγκαιότητα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εντός των «συνόρων της» και εξ αυτού του λόγου προωθεί την αύξηση της ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στόχος της η μείωση των εισαγωγών ορυκτών καυσίμων από τρίτες χώρες, η ασφάλεια εφοδιασμού και η οικονομική ανάπτυξη μέσω δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας και εξαγωγής καινοτόμας τεχνολογίας στο εξωτερικό.

Για να εγκατασταθεί όμως ένα αιολικό πάρκο σε συγκεκριμένη περιοχή και να αρχίσει να λειτουργεί και να παράγει πράσινη ενέργεια πρέπει να προηγηθεί μια διαδικασία χωροθέτησης. Χωροθέτηση σημαίνει σχεδιασμός, πρόβλεψη δηλαδή και επιλογή της περιοχής αυτής που θα συνεισφέρει από ενεργειακή, κοινωνική και περιβαλλοντική άποψη στην ομαλή και ταυτόχρονα αποτελεσματική εγκατάσταση και λειτουργία ενός αιολικού πάρκου. Εξ αυτού του λόγου και το πρώτο μέρος της παρούσας εργασία είναι αφιερωμένο στο νομοθετικό και πραγματικό πλαίσιο της χωροθέτησης.

Ακολουθεί μια σύντομη παρουσίαση της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής, η οποία οδήγησε στην υιοθέτηση του ελληνικού αδειοδοτικού πλαισίου. Αναφέρονται οι βασικότερες ευρωπαϊκές οδηγίες, τα τρία ενεργειακά πακέτα και γίνεται και μια σύντομη περιγρααφή της νέας πρότασης της ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενέργεια, του λεγόμενο Winter Package.

Στη συνέχεια γίνεται μια διεξοδική παρουσίαση του ελληνικού νομοθετικού πλαισίου αδειοδότησης των αιολικών πάρκων. Περιγράφονται οι άδειες και οι γνωμοδοτήσεις που πρέπει να ληφθούν ώστε να μπορέσει μία αιολική μονάδα να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει. Στο σημείο αυτό κρίθηκε απαραίτητη και η αναφορά σε σημαντικές νομολογιακές αποφάσεις, οι οποίες επηρεάζουν το νομοθετικό καθεστώς, το επεξηγούν ή επιβάλουν τροποποιήσεις.

Επίσης στην παρούσα εργασία αναλύονται κάποια ειδικά νομικά ζητήματα που προκύπτουν κατά την αδειοδότηση και χωροθέτηση αιολικών πάρκων, όπως η νομική φύση της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αλλά και της ίδιας της αδειοδότησης, συμπεριλαμβανομένων όλων των επιμέρους αδειών και σταδίων.

Τέλος, βάσει επίσημων στατιστικών στοιχείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνεται μια γενική παρουσίαση της αύξησης της ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας γενικότερα και της εκμετάλλευσης του αιολικού δυναμικού στην Ελλάδα ειδικότερα και αποτιμάται κατά πόσον οι νομοθετικές και νομολογιακές αποφάσεις και προτάσεις έχουν επιτύχει τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και μέχρις ποιού σημείου.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Δημόσιο Δίκαιο
Περιβαλλοντικό δίκαιο
Λέξεις-κλειδιά:
Αιολικά πάρκα, αδειοδότηση, χωροθέτηση, αιολική ενέργεια, χωροταξία, χωροταξικός σχεδιασμός, Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, ΑΠΕ, Ορνιθοπανίδα, δάση, δασικές εκτάσεις, μικρά νησιά, άδεια παραγωγής, άδεια εγκατάστασης, προσφορά σύνδεσης, έγκριση περιβαλλοντικών όρων, άδεια λειτουργίας, προσωρινή σύνδεση, μη διασυνδεδεμένα νησιά, τροποποίηση
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
3
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
43
Αριθμός σελίδων:
103

thesis chatzi final.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.