Κατανομή και μεταβολές των πρωτεϊνών της Λυσίλ Οξειδάσης (LysylOxidases, LOX) της πρωτεϊνάσης C του προκολλαγόνου (PCP) και των μυοϊνοβλαστών της εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας τοιχωμάτων κόλπου μεταμμηνοπαυσιακών γυναικών, με και χωρίς πρόπτωση

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2682621 129 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-03-05
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Κλεάνθης Χρήστος
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Παναγιώτης Βάκας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Κωσταντίνος Πανουλής Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Ειρήνη Λαμπρινουδάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Ευθύμιος Κ. Δεληγεώρογλου, Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Λέων Αραβαντινός, Επίκουρος Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Θεόδωρος Πανοσκάλτσης, Επίκουρος Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Ματρώνα Φράγκου-Πλεμένου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Κατανομή και μεταβολές των πρωτεϊνών της Λυσίλ Οξειδάσης (LysylOxidases, LOX) της πρωτεϊνάσης C του προκολλαγόνου (PCP) και των μυοϊνοβλαστών της εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας τοιχωμάτων κόλπου μεταμμηνοπαυσιακών γυναικών, με και χωρίς πρόπτωση
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Κατανομή και μεταβολές των πρωτεϊνών της Λυσίλ Οξειδάσης
(LysylOxidases, LOX) της πρωτεϊνάσης C του προκολλαγόνου (PCP)
και των μυοϊνοβλαστών της εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας
τοιχωμάτων κόλπου μεταμμηνοπαυσιακών γυναικών,
με και χωρίς πρόπτωση
Περίληψη:
ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός της μελέτης είναι η διερεύνηση της κατανομής και οι μεταβολές έκφρασης
της Λυσίλ Οξειδάσης (LysylOxidases, LOX), της πρωτεϊνάσης C του προκολλαγόνου
(pCP) και των μυοϊνοβλαστών της εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας τοιχωμάτων
κόλπου μεταμμηνοπαυσιακών γυναικών, με και χωρίς πρόπτωση.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ
Υλικό της μελέτης αποτέλεσαν δείγματα από 44 μετεμμηνοπαυσιακές ασθενείς, 21
με πρόπτωση και 23 χωρίς. Όλα τα δείγματα που εξετάσθηκαν προέρχονται από το
πρόσθιο κολπικό τοίχωμα ασθενών οι οποίες υπεβλήθησαν σε κοιλιακή ή κολπική
ολική υστερεκτομία καλοήθων παθήσεων της μήτρας. Κλινικές πληροφορίες και
δημογραφικά στοιχεία αντλήθηκαν από τους φακέλους των ασθενών του Αρεταιείου
Νοσοκομείου. Η ανοστοϊστοχημική μελέτη έγινε με την ημιποσοτική μέθοδο
Ventana, μετά απο επεξεργασία ρουτίνας των δειγμάτων. Η αντίδραση των pCP
αξιολογήθηκε ως θετική (+) όταν υπήρχε διάχυτη θετική αντίδρση στο χόριο ή στο
μυϊκό ιστό. Η αντίδραση των LOX αξιολογήθηκε ως θετική (+) όταν ήταν εμφανώς
διάχυτη στο χόριο. Η εκτίμηση της παρουσίας μυοϊνοβλαστών έγινε με βάση τη
θετική ανοσοαντίδραση κυττάρων στο χόριο και στις μυϊκές δεσμίδες.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Εξετάσαμε δείγματα απο κολπικό ιστό 44 μετεμμηνοπαυσιακών ασθενών, 21 με
πρόπτωση και 23 χωρίς. Η έκφραση των LOX ενζύμων ήταν θετική και στις δύο
ομάδες αλλά πιο έντονη και με στατιστικά σημαντική διαφορά (Ρ<0.005) στην ομάδα
ελέγχου. Η έκφραση των PCP και των μυοϊνοβλαστών ήταν επίσης θετική και στις
δύο ομάδες χωρίς όμως να παρουσιάζουν στατιστικά σημαντικές διαφορές.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η έκφραση των LOX ενζύμων είναι έντονη στον κολπικό ιστό μετεμμηνοπαυσιακών
γυναικών και πιθανόν διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην παθοφυσιολογία της
πρόπτωσης. Δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην έκφραση των PCP
και των μυοϊνοβλαστών μεταξύ των δύο ομάδων.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
LOX - Λυσίλ Οξειδάση, PCP - Πρωτεϊνάση C του Προκολλαγόνου, Μυοϊνοβλάστες, Ακτίνη, Κολπικό τοίχωμα, Ανοσοϊστοχημεία, Εμμηνόπαυση, Πρόπτωση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
251
Αριθμός σελίδων:
134
Kleanthis Christos Phd.pdf (9 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο