Το προσήκον μέτρο στην απρόοπτη μεταβολή συνθηκών (ΑΚ 388): οι σύγχρονες νομολογιακές εξελίξεις

Διπλωματική Εργασία uoadl:2686445 275 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-03-06
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Κοτσοβού Αργυρούλα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Καραγιάννης Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής, Νομικής, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Το προσήκον μέτρο στην απρόοπτη μεταβολή συνθηκών (ΑΚ 388): οι σύγχρονες νομολογιακές εξελίξεις
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Το προσήκον μέτρο στην απρόοπτη μεταβολή συνθηκών (ΑΚ 388): οι σύγχρονες νομολογιακές εξελίξεις
Περίληψη:
Πολλές φορές, στα πλαίσια του αστικού δικαίου, οι συμβάσεις υπόκεινται σε κινδύνους μεταβολής των συνθηκών, υπό τις οποίες αυτές καταρτίστηκαν. Ασφαλιστική δικλείδα σε τέτοιες περιπτώσεις επέλευσης απρόοπτων γεγονότων αποτελεί η 388 ΑΚ, μία εκ των βασικότερων και σημαντικότερων διατάξεων του αστικού μας κώδικα, η οποία συνιστά ειδικότερη έκφανση της αρχής της καλής πίστης και της αρχής της επιείκειας. Τα τελευταία χρόνια, στην χώρα μας, ενόψει της παρούσης οικονομικής κρίσης, η 388 ΑΚ ήρθε και πάλι στο προσκήνιο και διάφορες συμβατικές σχέσεις, όπως για παράδειγμα, οι μισθωτικές και οι πιστωτικές, χρειάστηκε να αναπροσαρμοστούν. Στην παρούσα εργασία, λοιπόν, θα αναπτυχθεί ειδικότερα η έννοια του προσήκοντος μέτρου, ως έννομης συνέπειας της απρόοπτης μεταβολής συνθηκών (Κεφ. Α’), θα σκιαγραφηθεί η αποτύπωση του στη νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων σε διάφορες μορφές εννόμων σχέσεων, είτε κατά την εφαρμογή της 388 ΑΚ (Κεφ. Β’), είτε κατά την εφαρμογή της 288 ΑΚ (Κεφ. Γ’) και τέλος, θα γίνει αναφορά στον τρόπο χρήσης του από άλλες έννομες τάξεις, ανήκουσες τόσο στον χώρο του ηπειρωτικού, όσο και του αγγλοσαξονικού δικαίου (Κεφ. Δ’).
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Αστικό δίκαιο
Λέξεις-κλειδιά:
απρόοπτη μεταβολή συνθηκών, προσήκον μέτρο, 388 AK
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
72
Αριθμός σελίδων:
79

Κείμενο_διπλωματικής1 (4).PDF
825 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.