Μελέτη των συναισθημάτων κατά το συνεργατικό σχεδιασμό εκπαιευτικού υλικού

Διπλωματική Εργασία uoadl:2686467 281 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Σύγχρονες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-03-07
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Μόρτος Εμμανουήλ
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Χρόνης Κυνηγός, Καθηγητής, ΦΠΨ, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ζαχαρούλα Σμυρναίου, Επίκουρος Καθηγητής, ΦΠΨ, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Αικατερίνη Μακρή, Επιστημονικός Συνεργάτης, ΦΠΨ, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη των συναισθημάτων κατά το συνεργατικό σχεδιασμό εκπαιευτικού υλικού
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Μελέτη των συναισθημάτων κατά το συνεργατικό σχεδιασμό εκπαιευτικού υλικού
Περίληψη:
Η παρούσα έρευνα εκπονήθηκε στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος: Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου, με κατεύθυνση: Ψηφιακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση, στο πεδίο της εκπαίδευσης εκπαιδευτικών, με σκοπό τη διερεύνηση της σημασίας της συναισθηματικής εμπλοκής του εκπαιδευτικού στη από κοινού συμμετοχή του με άλλους ενήλικες εκπαιδευτικούς, διαφορετικών ειδικοτήτων, στη παραγωγή ενός εκπαιδευτικού σεναρίου, το οποίο διαθέτει εκ προοιμίου το ρόλο αντικειμένου διαμεσολάβησης. Η έρευνα υλοποιήθηκε σε δύο χρόνους και δύο επίπεδα, αρχικά ατομικό και στη συνέχεια συλλογικό.
Σε ένα ειδικότερο πλαίσιο, το ερευνητικό ενδιαφέρον στρέφεται στους μηχανισμούς, με όρους του θεωρητικού πλαισίου της διαπέρασης των συνόρων, οι οποίοι ενεργοποιούνται κατά τη διάρκεια της συγκατασκευής του εκπαιδευτικού σεναρίου, από τους εκπαιδευτικούς διαφορετικών ειδικοτήτων. Σε ένα δεύτερο πλαίσιο, το ενδιαφέρον εντοπίζεται στη συναισθηματική κινητοποίηση των εκπαιδευτικών για την συγκατασκευή του σεναρίου, για την οποία χρειάζεται να διαβούν τα γνωσιακά και εμπειρικά σύνορά τους, ενώ τέλος προσδιορίζονται τα ατομικά και τα συλλογικά συναισθήματα που κινητοποιούνται στο κοινό πλαίσιο δράσης των εκπαιδευτικών που συνεργάζονται.
Για την συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε μια σειρά τεχνικών με βασικότερη την χρήση της συσκευής εντοπισμού, καταγραφής και ερμηνείας εγκεφαλικών σημάτων. Η συγκεκριμένη συσκευή είναι σε θέση να μεταφράζει τα εγκεφαλικά σήματα σε έξι βασικές μεταβλητές· ενδιαφέρον, εμπλοκή, στρες, εστίαση, ενθουσιασμός και χαλάρωση. Τα ευρήματα της έρευνας δεν είναι σε θέση να οδηγήσουν σε συμπεράσματα ασφαλή και γενικεύσιμα. Παρόλα αυτά, μας επιτρέπουν να εκφράσουμε, με μια επιφύλαξη, την ύπαρξη συσχέτισης μεταξύ της συναισθηματικής κινητοποίησης των εκπαιδευτικών και του θεωρητικού πλαισίου της διάβασης των γνωστικών κι εμπειρικών συνόρων που διακρίνει την συνεργασία.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική
Λέξεις-κλειδιά:
Νευροεκπαίδευση, Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
59
Αριθμός σελίδων:
78

Μελέτη των συναισθημάτων κατά το συνεργατικό σχεδιασμό εκπαιδευτικού υλικού(1).pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.