Δικονομικά ζητήματα της δίκης της κατ’ άρθρον 979§2 ΚΠολΔ ανακοπής κατά του πίνακα κατάταξης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2686476 336 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Πολιτική Δικονομία
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-03-07
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Αγάτσας Ευάγγελος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Πανταζόπουλος Στέφανος-Σπυρίδων, Τακτικός καθηγητής, Τμήμα Νομικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Δικονομικά ζητήματα της δίκης της κατ’ άρθρον 979§2 ΚΠολΔ ανακοπής κατά του πίνακα κατάταξης
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Δικονομικά ζητήματα της δίκης της κατ’ άρθρον 979§2 ΚΠολΔ ανακοπής κατά του πίνακα κατάταξης
Περίληψη:
Η δίκη της κατ' άρθρον 979§2 ΚΠολΔ ανακοπής κατά του πίνακα κατάταξης παρουσιάζει πληθώρα "δύσβατων" και ερμηνευτικά αμφιλεγόμενων δικονομικών ζητημάτων, τα οποία έχουν ως κοινή αφετηρία τη σχετική ενέργεια της διάπλασης που επιφέρει το εν λόγω ένδικο βοήθημα στον εξωτερικό νομικό κόσμο. Η παρούσα μελέτη αποτελεί μία προσπάθεια αφενός "χαρτογράφησης" και αφετέρου κατ' ιδίαν προσέγγισης και επίλυσης εκάστου εκ των δικονομικών ζητημάτων που αναφύονται στη σχετική περί την εκτέλεση δίκη. Πυρήνα της προβληματικής αποτελεί η sui generis διάπλαση που επιφέρει στους κόλπους της διαδικασίας της κατατάξεως η εναντίωση στη διαμορφωθείσα σειρά ικανοποίησης των δανειστών εκ του προϊόντος της ρευστοποιήσεως του περιουσιακού στοιχείου του οφειλέτη.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)
Λέξεις-κλειδιά:
Ανακοπή, 979§2 ΚΠολΔ, Πίνακας, Κατάταξη
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
74
Αριθμός σελίδων:
142

Δικονομικά ζητήματα της δίκης της ανακοπής κατά του πίνακα κατάταξης (2).pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.