Η θεωρία του Unable or Unwilling και η χρήση βίας κατά της τρομοκρατίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2686567 323 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-03-20
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Βενέρη Λυδία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μαρία Γαβουνέλη, Αναπληρώτρια, τμήμα Νομικής, ΕΚΠΑ
Γεώργιος Κυριακόπουλος, Λέκτορας, τμήμα Νομικής, ΕΚΠΑ
Αναστάσιος Γουργουρίνης, Λέκτορας, τμήμα Νομικής, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η θεωρία του Unable or Unwilling και η χρήση βίας κατά της τρομοκρατίας
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η θεωρία του Unable or Unwilling και η χρήση βίας κατά της τρομοκρατίας
Περίληψη:
Η ευρεία δράση τρομοκρατικών ομάδων, ιδιαίτερα της κατηγορίας των μη κρατικών δρώντων, έχει θέσει στο προσκήνιο ζητήματα μονομερούς ενεργοποίησης του δικαιώματος άμυνας του άρθρου 51 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, υπό τη μορφή εξωεδαφικής άμυνας. Τα ανακύπτοντα ζητήματα από την ως άνω, μονομερή, άνευ εξουσιοδότησης από το Συμβούλιο Ασφαλείας χρήση βίας κατά του εδάφους ενός τρίτου κράτους, εντός του οποίου εδράζεται και δραστηριοποιείται ο μη κρατικός δρών, αναλύονται στο πρώτο τμήμα της παρούσας εργασίας. Το δεύτερο τμήμα αφιερώνεται στις ιδιαιτερότητες της θεωρίας του Unable or Unwilling, θεωρία που επιδιώκει να καλύψει τα κενά που δημιουργούνται κατά την παραβίαση της απαγόρευσης χρήσης βίας του άρθρου 2 παρ. 4 ΧΗΕ, με την χρήση βίας κατά της τρομοκρατίας στο πλαίσιο της άμυνας. Με την θεωρία έχει γίνει προσπάθεια να δικαιολογηθούν από πληθώρα κρατών (και ειδικά από την αμερικανική συμμαχία) οι επεμβάσεις στη Συρία κατά του ISIS που αποτελεί και το δείγμα προς εξέταση της παρούσας. Βασική προβληματική αποτελεί η διαπίστωση της τυχόν ανάδειξης σχετικού εθιμικού κανόνα δικαίου που να μπορεί να νομιμοποιήσει την παραβίαση.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο
Λέξεις-κλειδιά:
τρομοκρατία, μη κρατικοί δρώντες, έθιμο, παραβίαση, ΙΣΙΣ, χρήση βίας, ΟΗΕ, ΗΕ, Συρία, ΗΠΑ, νόμιμη άμυνα, συλλογική άμυνα, εξωεδαφική άμυνα, εδαφική ακεραιότητα, πολιτική ανεξαρτησία, εμφύλιος, άρθρο 51 ΗΕ, Συμβούλιο Ασφαλείας, μονομερής ενέργεια, άδεια, απαγόρευση χρήσης βίας, ανθρωπιστική επέμβαση, εξουσιοδοτημένες επιχειρήσεις, ένοπλη επίθεση, Υπόθεση Νικαράγουα, άρθρο 2 ΗΕ, υποχρέωση προστασίας
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
2
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
147
Αριθμός σελίδων:
78
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ_ΒΕΝΕΡΗ ΛΥΔΙΑ.pdf (2 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο