Τα συγγενικά δικαιώματα των εκδοτών εντύπων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2688589 213 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Νέες Τεχνολογίες
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-03-07
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Τζουμανίκα Ευαγγελία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Νικολόπουλος Παναγιώτης, Λέκτορας, Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
Καλλινίκου Διονυσία, Ομότιμη Καθηγήτρια, Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
Χιωτέλλης Αριστείδης, Επίκουρος Καθηγητής, Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Τα συγγενικά δικαιώματα των εκδοτών εντύπων
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Τα συγγενικά δικαιώματα των εκδοτών εντύπων
Περίληψη:
Η παρούσα εργασία, εκκινώντας από τη γενική θεωρία των συγγενικών δικαιωμάτων, υπεισέρχεται στην ανάλυση του ειδικού συγγενικού δικαιώματος των εκδοτών εντύπων, όπως αυτό αναγνωρίζεται σε εθνικό επίπεδο, στο νομικό πλαίσιο που διέπει τις συμβάσεις μεταξύ εκδοτών και δημιουργών, καθώς και στη λειτουργία των βιβλιοθηκών και στην έννοια της φωτοτύπησης, οι οποίες, υπό συνθήκες, δύναται να αποτελέσουν κίνδυνο για τα συμφέροντα τόσο των δημιουργών όσο και των εκδοτών.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Αστικό δίκαιο
Λέξεις-κλειδιά:
εκδότης, συγγενικό δικαίωμα, έντυπο, πνευματική ιδιοκτησία, βιβλιοθήκες, φωτοτύπηση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
25
Αριθμός σελίδων:
78

ΤΑ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.