Μια παρεμβατική μελέτη για την ενίσχυση της Φωνολογικής Επίγνωσης και της Λεξιλογικής Γνώσης μαθητών Α’ δημοτικού που βρίσκονται σε υψηλή επικινδυνότητα εκδήλωσης Μαθησιακών Δυσκολιών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2694302 423 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-03-11
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Γερομιχαλού Παρασκευή
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Φαίη Αντωνίου, Επίκουρη Καθηγήτρια της Παιδαγωγικής των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες στο τμήμα ΦΠΨ
Ασημίνα Ράλλη,Επίκουρη καθηγήτρια, Εξελικτική Ψυχολογία, Φ.Π.Ψ.
Πολυχρόνη Φωτεινή,Επίκουρη Καθηγήτρια, Μαθησιακές Δυσκολίες, ΦΠΨ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μια παρεμβατική μελέτη για την ενίσχυση της Φωνολογικής Επίγνωσης και της Λεξιλογικής Γνώσης μαθητών Α’ δημοτικού που βρίσκονται σε υψηλή επικινδυνότητα εκδήλωσης Μαθησιακών Δυσκολιών
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Μια παρεμβατική μελέτη για την ενίσχυση της Φωνολογικής Επίγνωσης και της Λεξιλογικής Γνώσης μαθητών Α’ δημοτικού που βρίσκονται σε υψηλή επικινδυνότητα εκδήλωσης Μαθησιακών Δυσκολιών
Περίληψη:
Στόχος της παρούσας έρευνα ήταν η ενίσχυση της φωνολογικής επίγνωσης και της λεξιλογικής γνώσης μαθητών Α’ δημοτικού με υψηλή επικινδυνότητα εκδήλωσης Μαθησιακών Δυσκολιών. Αδυναμίες σε αυτές τις δεξιότητες αποτελούν τον ισχυρότερο προβλεπτικό παράγοντα στην προσχολική ηλικία για την ανάπτυξη δυσκολιών στην αναγνωστική ικανότητα. Στην έρευνα συμμετείχαν 51 μαθητές Α’ δημοτικού που φοιτούσαν σε Τμήματα Ένταξης του σχολείου τους. Από αυτούς τους μαθητές οι 27 αποτέλεσαν την πειραματική ομάδα και οι 24 την ομάδα ελέγχου. Όλοι οι μαθητές αξιολογήθηκαν πριν και μετά την εφαρμογή της παρέμβασης με το σταθμισμένο εργαλείο γλωσσικής αξιολόγησης «Λογόμετρο» (Μουζάκη και συν., 2017). Ανάμεσα στις δυο αξιολογήσεις και σε διάστημα ενός μήνα, εφαρμόστηκε το διδακτικό πρόγραμμα παρέμβασης «Λέξομον», από τους εκπαιδευτικούς των Τμημάτων Ένταξης. Το πρόγραμμα βασίστηκε στην Άμεση και Σαφή διδασκαλία και οι εκπαιδευτικοί συμβουλεύονταν το εγχειρίδιο στο οποίο υπήρχαν αναλυτικά τα βήματα που έπρεπε να ακολουθήσουν σε κάθε διδασκαλία. Στο τετράδιο εργασιών των μαθητών υπήρχαν δραστηριότητες που αφορούσαν την Φωνολογική Επίγνωση και την Λεξιλογική Γνώση. Η ομάδα ελέγχου δέχτηκε παραδοσιακή διδασκαλία. Τα δεδομένα αναλύθηκαν μέσω της ανάλυσης συνδιακύμανσης και βρέθηκε ότι η πειραματική ομάδα σημείωσε στατιστικά υψηλότερες επιδόσεις στην λεξιλογική γνώση συνολικά, το προσληπτικό λεξιλόγιο, την φωνολογική επίγνωση συνολικά, την φωνολογική επίγνωση σε συλλαβικό και φωνημικό επίπεδο καθώς και σε επίπεδο αρχικού φωνήματος. Ωστόσο, δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική βελτίωση στο εκφραστικό λεξιλόγιο. Τα αποτελέσματα της έρευνας συνηγορούν στην ανάγκη για υποστήριξη των μαθητών που βρίσκονται σε υψηλή επικινδυνότητα εκδήλωσης Μαθησιακών Δυσκολιών, καθώς φαίνεται πως είναι δυνατή η βελτίωση των δεξιοτήτων (όπως η Φωνολογική Επίγνωση, Λεξιλογική Γνώση) που αποτελούν προβλεπτικούς δείκτες για τις δυσκολίες μάθησης στις μεγαλύτερες ηλικίες.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Φωνολογική Επίγνωση, Λεξιλογική Γνώση, Πρώιμη Παρέμβαση, Άμεση και Σαφής Διδασκαλία, Μέθοδος Elkonin, Μαθησιακές Δυσκολίες
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
181
Αριθμός σελίδων:
108

Γερομιχαλού Παρασκευή-Διπλωματική..pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.