Η συνεισφορά στην εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή

Διπλωματική Εργασία uoadl:2694312 399 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-03-12
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Καλλιακούδα Αθηνά
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ζαφείριος Τσολακίδης, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής Αθηνών, Τομέας Α΄ Ιδιωτικού Δικαίου, ΕΚΠΑ.
Μιχαήλ Αυγουστιανάκης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Αθηνών, Τομέας Α΄ Ιδιωτικού Δικαίου, ΕΚΠΑ.
Γεώργιος Α. Γεωργιάδης, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής Αθηνών, Τομέας Α΄ Ιδιωτικού Δικαίου, ΕΚΠΑ.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η συνεισφορά στην εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η συνεισφορά στην εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή
Περίληψη:
Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στην παρουσίαση του θεσμού της συνεισφοράς των κατιόντων, όταν αυτοί καλούνται στην εξ αδιαθέτου (ή αναγκαστική) κληρονομική διαδοχή. Αρχικά, λαμβάνει χώρα μια ιστορική αναδρομή του εν λόγω θεσμού στις βασικές ιστορικές περιόδους. Στη συνέχεια, δίνεται έμφαση στα εννοιολογικά γνωρίσματα και τις θέσεις περί της νομικής φύσης της συνεισφοράς. Ακόμη, γίνεται αναφορά στις προϋποθέσεις της συνεισφοράς, τον βάσει αυτής τρόπο υπολογισμού των κληρονομικών μερίδων και τις συνέπειες της. Τέλος, περιγράφονται οι τρόποι άσκησης του δικαιώματος συνεισφοράς, έτσι ώστε να σχηματισθεί μια ολοκληρωμένη εικόνα περί του συγκεκριμένου θεσμού, προκειμένου και με τη συνδρομή της νομολογίας να καταλήξει η παρούσα έρευνα σε ασφαλή συμπεράσματα για τη λειτουργία του θεσμού στην ελληνική έννομη τάξη.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Αστικό δίκαιο
Κληρονομικό δίκαιο
Λέξεις-κλειδιά:
Συνεισφορά κατιόντων στην εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
7
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
25
Αριθμός σελίδων:
98

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΞ ΑΔΙΑΘΕΤΟΥ ΔΙΑΔΟΧΗ UPLOAD.pdf
884 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.