Ένα παρεμβατικό πρόγραμμα για την ενίσχυση του λεξιλογίου και των πραγματολογικών δεξιοτήτων μαθητών Α΄ Δημοτικού με υποψία εμφάνισης Μαθησιακών Δυσκολιών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2694345 528 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-03-11
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Χριστοδούλου Ελπινίκη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Φαίη Αντωνίου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα ΦΠΨ, Φιλοσοφική Σχολή
Φωτεινή Πολυχρόνη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα ΦΠΨ, Φιλοσοφική Σχολή
Ασημίνα Ράλλη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα ΦΠΨ, Φιλοσοφική Σχολή
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ένα παρεμβατικό πρόγραμμα για την ενίσχυση του λεξιλογίου και των πραγματολογικών δεξιοτήτων μαθητών Α΄ Δημοτικού με υποψία εμφάνισης Μαθησιακών Δυσκολιών
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ένα παρεμβατικό πρόγραμμα για την ενίσχυση του λεξιλογίου και των πραγματολογικών δεξιοτήτων μαθητών Α΄ Δημοτικού με υποψία εμφάνισης Μαθησιακών Δυσκολιών
Περίληψη:
Στόχος της παρούσας μελέτης είναι η ενίσχυση του λεξιλογίου, εκφραστικού και προσληπτικού, και των πραγματολογικών δεξιοτήτων μαθητών που διατρέχουν κίνδυνο εμφάνισης Μαθησιακών Δυσκολιών. Οι κύριες πραγματολογικές δεξιότητες, οι οποίες διερευνήθηκαν, είναι η Ανταπόκριση του παιδιού στην Επικοινωνία, η Ανταπόκριση στις Επικοινωνιακές Συνθήκες, η Κατανόηση του Επικοινωνιακού Πλαισίου και η Κατανόηση της Πρόθεσης του άλλου. Συμμετέχοντες στην έρευνα ήταν 51 μαθητές/ριες Α΄ Δημοτικού που φοιτούσαν σε τμήματα ένταξης της Αττικής. Όλα τα παιδιά προκειμένου να ενταχθούν στην έρευνα αξιολογήθηκαν με δύο σταθμισμένα εργαλεία, τις Έγχρωμες Προοδευτικές Μήτρες του Raven (Σιδερίδης και συν., 2015) και το τεστ αναγνωστικής ικανότητας Δοκιμασία Αξιολόγησης Δεξιοτήτων Ανάγνωσης (Παντελιάδου και συν., υπό έκδοση), τα οποία συνέβαλαν στην ανίχνευση εκείνων των παιδιών, τα οποία διέτρεχαν κίνδυνο εμφάνισης Μαθησιακών δυσκολιών. Επιπλέον, πριν και μετά την παρέμβαση τα παιδιά αξιολογήθηκαν με το ψυχομετρικό εργαλείο Λογόμετρο (Μουζάκη και συν, 2017). Από το δείγμα των 51 παιδιών, τα 27 αποτέλεσαν την πειραματική ομάδα, η οποία παρακολούθησε την παρέμβαση, και τα 24 την ομάδα ελέγχου, η οποία ακολούθησε την παραδοσιακή διδασκαλία. Το παρεμβατικό πρόγραμμα Λέξομον εφαρμόστηκε σε ομάδες 2 έως 4 ατόμων για 16 ώρες από τους ειδικούς παιδαγωγούς των τμημάτων ένταξης. Τα παιδιά, μέσω της Άμεσης και Σαφούς διδασκαλίας, διδάχθηκαν, εκτός από λεξιλογικές και πραγματολογικές δεξιότητες, δεξιότητες αφήγησης, φωνολογικής επίγνωσης και μορφολογικής επίγνωσης, η μελέτη των οποίων δεν ήταν στόχος της παρούσας έρευνας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης, τα παιδιά της πειραματικής ομάδας είχαν στατιστικώς σημαντικά υψηλότερες επιδόσεις από την ομάδα ελέγχου στη Λεξιλογική Γνώση ως σύνολο, και ειδικότερα στο προσληπτικό λεξιλόγιο, ενώ στο εκφραστικό λεξιλόγιο οι διαφορές των δύο ομάδων δεν ήταν στατιστικώς σημαντικές. Στατιστικώς σημαντική βελτίωση της πειραματικής ομάδας παρατηρήθηκε και στην Πραγματολογική επάρκεια ως σύνολο, αλλά και μεμονωμένα στην Κατανόηση του Επικοινωνιακού Πλαισίου και στην Κατανόηση της Πρόθεσης του άλλου, ενώ στατιστικώς σημαντικές διαφορές δε διαφάνηκαν στην Ανταπόκριση στην Επικοινωνία και στις Επικοινωνιακές Συνθήκες. Τα ευρήματα της παρούσας μελέτης είναι ενθαρρυντικά και, καθώς δεν υπάρχουν παρόμοιες έρευνες στην ελληνική βιβλιογραφία, θεωρείται ότι θα συμβάλουν σημαντικά στη δημιουργία ανάλογων πρώιμων παρεμβάσεων.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Προσληπτικό Λεξιλόγιο, Εκφραστικό Λεξιλόγιο, Πραγματολογία, Παρεμβάσεις, Μαθησιακές Δυσκολίες
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
238
Αριθμός σελίδων:
92 92

CHRISTODOULOU ELPINIKI THESIS.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.