Πρόγραμμα Παρέμβασης για την ενίσχυση της φωνολογικής και μορφολογικής επίγνωσης των παιδιών πρώτης Δημοτικού που βρίσκονται σε υψηλή επικινδυνότητα εκδήλωσης Μαθησιακών Δυσκολιών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2694347 649 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-03-11
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Χατζόγλου Ελένη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αντωνίου Φαίη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Φιλοσοφική Σχολή
ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΡΑΛΛΗ ΑΣΗΜΙΝΑ
ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Πρόγραμμα Παρέμβασης για την ενίσχυση της φωνολογικής και μορφολογικής επίγνωσης των παιδιών πρώτης Δημοτικού που βρίσκονται σε υψηλή επικινδυνότητα εκδήλωσης Μαθησιακών Δυσκολιών
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Πρόγραμμα Παρέμβασης για την ενίσχυση της φωνολογικής και μορφολογικής επίγνωσης των παιδιών πρώτης Δημοτικού που βρίσκονται σε υψηλή επικινδυνότητα εκδήλωσης Μαθησιακών Δυσκολιών
Περίληψη:
Στόχος της παρούσας έρευνας ήταν η ενίσχυση της φωνολογικής και μορφολογικής επίγνωσης, παιδιών που βρίσκονται σε υψηλή επικινδυνότητα εκδήλωσης Μαθησιακών Δυσκολιών. Συμμετέχοντες ήταν 51 παιδιά (27 στην πειραματική ομάδα και 24 στην ομάδα ελέγχου ) της πρώτης τάξης του Δημοτικού που παρακολουθούσαν ειδική διδασκαλία στα Τμήματα Ένταξης των σχολείων τους. Όλα τα παιδιά αξιολογήθηκαν με σταθμισμένα εργαλεία τόσο για την ανίχνευση των Μαθησιακών Δυσκολιών, όσο και για την επίδοση τους πριν και μετά την παρέμβαση. Το διδακτικό πρόγραμμα αφορούσε τον προφορικό λόγο και εφαρμόστηκε από ειδικούς παιδαγωγούς. Η παρέμβαση διήρκησε τέσσερις εβδομάδες και ο σχεδιασμός της βασίστηκε στην Άμεση και Σαφή Διδασκαλία με φθίνουσα υποστήριξη μάθησης, στη μέθοδο Elkonin, καθώς και σε μια τροποποίηση της μεθόδου Μορφολογικής Επεξεργασίας των λέξεων στην Ορθογραφία.
Από την ανάλυση συνδιακύμανσης (ANCOVA), φάνηκε ότι η επίδοση της πειραματικής ομάδας ήταν στατιστικά σημαντικά καλύτερη από την επίδοση της ομάδας ελέγχου στο σύνολο της φωνολογικής και μορφολογικής επίγνωσης. Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκαν περαιτέρω αναλύσεις για την κάθε μία από αυτές τις δεξιότητες. Τέλος, συζητούνται οι περιορισμοί της έρευνας και οι τυχόν μελλοντικές εφαρμογές της.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός
Λέξεις-κλειδιά:
παρέμβαση, προφορικός λόγος, Μαθησιακές Δυσκολίες, φωνολογική επίγνωση, μορφολογική επίγνωση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
178
Αριθμός σελίδων:
85

Chatzoglou - Thesis.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.