Ειδικότερα ζητήματα εφαρμογής του θεσμού της αφηρημένης υπόσχεσης ή αναγνώρισης χρέους

Διπλωματική Εργασία uoadl:2694362 353 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-03-12
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Γκοτσοπούλου Αποστολία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Γεώργιος Μεντής, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Νομικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ειδικότερα ζητήματα εφαρμογής του θεσμού της αφηρημένης υπόσχεσης ή αναγνώρισης χρέους
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ειδικότερα ζητήματα εφαρμογής του θεσμού της αφηρημένης υπόσχεσης ή αναγνώρισης χρέους
Περίληψη:
Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι ο προσδιορισμός της έννοιας, της νομικής φύσης και του τρόπου λειτουργίας του θεσμού της αφηρημένης σύμβασης, όπως ορίζεται στο άρθρο 873 ΑΚ. Τα κύρια ζητήματα που απασχολούν την εργασία είναι το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 873 ΑΚ, η έννοια και ο ρόλος της αιτίας στην αφηρημένη υπόσχεση ή αναγνώριση χρέους, η διάκριση της σύμβασης του άρθρου 873 ΑΚ (υπό την μορφή της ως αφηρημένης αναγνώρισης χρέους) από τα λοιπά είδη των αναγνωριστικών συμβάσεων και (υπό την διττή μορφή της ως αφηρημένης υπόσχεσης ή αναγνώρισης χρέους) από συγγενείς έννοιες. Περαιτέρω, επιχειρείται η ανάδειξη της πρακτικής σημασίας του υπό εξέταση θεσμού μέσω της διερεύνησης δύο ειδικότερων ζητημάτων και ειδικότερα: α) της δυνατότητας μετατροπής της άκυρης συναλλαγματικής σε αφηρημένη αναγνώριση χρέους κατ’ άρθρο 182 ΑΚ και β) της νομικής φύσης της αναγνώρισης του καταλοίπου κλεισθέντος αλληλόχρεου λογαριασμού. Κατόπιν συνολικής επισκόπησης του θεσμού, αναπτύσσεται η προβληματική ως προς την επίτευξη της ratio της ΑΚ 873 υπό το πρίσμα των διατάξεων του αδικαιολόγητου πλουτισμού (ΑΚ 904 επ.).
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Αστικό δίκαιο
Λέξεις-κλειδιά:
Αφηρημένη σύμβαση, αφηρημένη αναγνώριση χρέους, αφηρημένη υπόσχεση χρέους, αιτία, μετατροπή άκυρης συναλλαγματικής, αναγνώριση καταλοίπου, αλληλόχρεος λογαριασμός.
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
3
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
57
Αριθμός σελίδων:
67

Διπλωματική εργασία Αποστολίας Γκοτσοπούλου.ΠΜΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ _ΑΜ7340010116006.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.