Η ενέργεια της παρεμβάσεως στην πολιτική δίκη (84 ΚΠολΔ)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2694383 297 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Πολιτική Δικονομία
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-03-13
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Καραγιάννη Παρασκευή
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Νικόλαος Κατηφόρης
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η ενέργεια της παρεμβάσεως στην πολιτική δίκη (84 ΚΠολΔ)
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η ενέργεια της παρεμβάσεως στην πολιτική δίκη (84 ΚΠολΔ)
Περίληψη:
Η ενέργεια της πρόσθετης παρέμβασης αποτελεί τη σημαντικότερη συνέπεια της πρόσθετης παρέμβασης, η οποία εκδηλώνεται σε περίπτωση μελλοντικής δίκης μεταξύ προσθέτως παρεμβαίνοντος και υπέρ ου η παρέμβαση. Ρυθμίζεται στο άρθρο 84 ΚΠολΔ, με το οποίο θεσπίζεται η δέσμευση του προσθέτως παρεμβαίνοντος, ο οποίος δεν έχει τη δυνατότητα σε περίπτωση μεταγενέστερης δίκης, να αμφισβητήσει την ορθότητα της δικαστικής απόφασης, η οποία έχει εκδοθεί στα πλαίσια της αρχικής δίκης. Η ενέργεια της πρόσθετης παρέμβασης αποτελεί ειδική παρεπόμενη συνέπεια της απόφασης που θα εκδοθεί, διακρίνεται τόσο από τις κύριες όσο και από τις παρεπόμενες συνέπειες και αποσκοπεί στην ελάττωση των δικών και στην αποφυγή έκδοσης αντιφατικών αποφάσεων.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)
Λέξεις-κλειδιά:
παραδεκτή άσκηση πρόσθετης παρέμβασης, συνέπεια αρχικής δίκης, έκδοση τελεσίδικης απόφασης, μεταγενέστερη δίκη, ένσταση πλημμελούς διεξαγωγής της δίκης
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
54
Αριθμός σελίδων:
68
διπλωματικη (1).pdf (866 KB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο