Το Μεταβιβαστικό Αποτέλεσμα της Έφεσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2694418 399 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Πολιτική Δικονομία
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-03-16
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Βενέτη Μυρτώ
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Γεώργιος Σινανίδης
Σπυρίδων - Στέφανος Πανταζόπουλος
Φλώρα Τριανταφύλλου - Αλμπανίδου
Πρωτότυπος Τίτλος:
Το Μεταβιβαστικό Αποτέλεσμα της Έφεσης
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Το Μεταβιβαστικό Αποτέλεσμα της Έφεσης
Περίληψη:
Αντικείμενο της παρούσης εργασίας αποτελεί το μεταβιβαστικό αποτέλεσμα της έφεσης, το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 522 ΚΠολΔ. Σύμφωνα με την εν λόγω διάταξη, με την άσκηση έφεσης υπό την εξουσία του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου μεταβιβάζονται μόνον τα κεφάλαια της πρωτοβάθμιας απόφασης που κατέστησαν αντικείμενο προσβολής με την έφεση και τους πρόσθετους λόγους. Τούτο σημαίνει αφενός ότι το δευτεροβάθμιο δικαστήριο έχει την εξουσία να εξαφανίσει την προσβαλλόμενη απόφαση μόνον ως προς εκείνες τις οριστικές της διατάξεις, των οποίων την εξαφάνιση ζήτησε ο εκκαλών και κατ’ αρχήν μόνο για τους λόγους στους οποίους στηρίχθηκε το αίτημα του εκκαλούντος και αφετέρου ότι, αν γίνει δεκτή η έφεση ως βάσιμη και εξαφανισθεί η εκκαλουμένη απόφαση, η επανεξέταση της ουσίας της υποθέσεως θα χωρήσει και πάλιν με βάση τα αιτήματα του εκκαλούντος, ήτοι ως προς τα εκκληθέντα κεφάλαια. Συνεπώς, το μεταβιβαστικό αποτέλεσμα επιτελεί καίρια λειτουργία στο πλαίσιο του ενδίκου μέσου της εφέσεως, καθόσον σηματοδοτεί την έκταση της προσβολής της εκκαλουμένης αποφάσεως και καθορίζει την εξουσία του εφετείου, ενώ συγχρόνως οριοθετεί το αντικείμενο της δευτεροβάθμιας δίκης.
Προς τούτο, επιχειρείται μία συνολική επισκόπηση του φαινομένου αυτού και και της έννοιας του κεφαλαίου της απόφασης που αποτελεί το αντικείμενο της μεταβίβασης στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο, καθώς και του εύρους του μεταβιβαστικού αποτελέσματος στις περιπτώσεις των αντικειμενικά και υποκειμενικά σύνθετων δικών.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)
Λέξεις-κλειδιά:
έφεση, μεταβιβαστικό αποτέλεσμα, κεφάλαιο απόφασης, αίτημα έφεσης, πρόσθετοι λόγοι έφεσης
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
48
Αριθμός σελίδων:
122

ΕνΠΜΣ_διπλωματικη_Το μεταβιβαστικό αποτέλεσμα της έφεσης.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.