Οι Μονωδίες του Μιχαήλ Χωνιάτη και του Ευθυμίου Μαλάκη για τον Ευστάθιο Θεσσαλονίκης: Νεοελληνική Απόδοση, Πραγματολογικά Σχόλια, Συγκριτικός Ειδολογικός Σχολιασμός

Διπλωματική Εργασία uoadl:2694421 393 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Βυζαντινή Φιλολογία
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-06-06
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Κωνσταντινίδη Κωνσταντίνα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μαρίνα Λουκάκη, Καθηγήτρια Βυζαντινής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή ΕΚΠΑ
Θεοδώρα Αντωνοπούλου, Καθηγήτρια Βυζαντινής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή ΕΚΠΑ
Ιωάννης Πολέμης, Καθηγητής Βυζαντινής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Οι Μονωδίες του Μιχαήλ Χωνιάτη και του Ευθυμίου Μαλάκη για τον Ευστάθιο Θεσσαλονίκης: Νεοελληνική Απόδοση, Πραγματολογικά Σχόλια, Συγκριτικός Ειδολογικός Σχολιασμός
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Οι Μονωδίες του Μιχαήλ Χωνιάτη και του Ευθυμίου Μαλάκη για τον Ευστάθιο Θεσσαλονίκης: Νεοελληνική Απόδοση, Πραγματολογικά Σχόλια, Συγκριτικός Ειδολογικός Σχολιασμός
Περίληψη:
Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελείται από τρία κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο περιλαμβάνει τις βασικές βιογραφικές πληροφορίες για τον Μιχαήλ Χωνιάτη, τον Ευθύμιο Μαλάκη και τον Ευστάθιο Θεσσαλονίκης. Το δεύτερο αποτελείται από τη νεοελληνική απόδοση των λόγων και τα πραγματολογικά σχόλια, ενώ στο τρίτο κεφάλαιο, επιχειρείται μια ειδολογική σύγκριση των κειμένων. Σε ποιά σημεία τα δυο κείμενα συμβαδίζουν με τους παραδοσιακούς ρητορικούς κανόνες και σε ποιά τυχόν διαφοροποιούνται και γιατί; Πώς το επιτυγχάνουν οι συγγραφείς; Για ποιούς λόγους αποφασίζει ο κάθε ρήτορας να συνθέσει τον δικό του λόγο; Πρόκειται για ορισμένα εύλογα ερωτήματα που προκύπτουν από τη σύγκριση των κειμένων και γίνεται μια προσπάθεια να βρεθούν κάποιες πιθανές απαντήσεις.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία
Λέξεις-κλειδιά:
Ευστάθιος Θεσσαλονίκης, Μιχαήλ Χωνιάτης, Ευθύμιος Μαλάκης, ρητορική, μονωδία
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
76
Αριθμός σελίδων:
69
Διπλωματική Κωνσταντινίδη Κωνσταντίνα.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο