«Αιτιακές Αποδόσεις και Πεποιθήσεις Αυτοαποτελεσματικότητας Εκπαιδευτικών για τους Μαθητές με Μαθησιακές δυσκολίες»

Διπλωματική Εργασία uoadl:2697077 380 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-03-21
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Καραίσκου Βασιλική
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Πολυχρόνη Φωτεινή
Ίσαρη Φιλία
Ράλλη Ασημίνα
Πρωτότυπος Τίτλος:
«Αιτιακές Αποδόσεις και Πεποιθήσεις Αυτοαποτελεσματικότητας Εκπαιδευτικών για τους Μαθητές με Μαθησιακές δυσκολίες»
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
«Αιτιακές Αποδόσεις και Πεποιθήσεις Αυτοαποτελεσματικότητας Εκπαιδευτικών για τους Μαθητές με Μαθησιακές δυσκολίες»
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνηθούν οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τις δυσκολίες των μαθητών στην εκπαίδευση και τη σχολική τους επίδοση, καθώς, παράλληλα, και να επιχειρηθεί μια διερεύνηση των πεποιθήσεων αυτoαποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών όσον αφορά την ένταξη και συμπερίληψη μαθητών με δυσκολίες μάθησης, καθώς και το βαθμό στον οποίο χρησιμοποιούν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί αποτελεσματικές στρατηγικές διδασκαλίας, για την καλύτερη διαχείριση της τάξης τους.
Το δείγμα αποτέλεσαν 80 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στους εκπαιδευτικούς χορηγήθηκαν η Κλίμακα των Αιτιακών Αποδόσεων των Εκπαιδευτικών (Brady & Woolfson, 2008), η Κλίμακα Πεποιθήσεων Αυτοαποτελεσματικότητας (Tschannen-Moran&WoolfolkHoy, 2001) και ένα αυτοσχέδιο ερωτηματολόγιο το οποίο περιλάμβανε ερωτήσεις δημογραφικού τύπου.
Βρέθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί ότι έχουν χαμηλότερη αίσθηση αυτοαποτελεσματικότητας σε θέματα διαχείρισης της τάξης, αλλά και χρήσης διδακτικών στρατηγικών σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Ακόμη, βρέθηκε ότι η παρακολούθηση επιμορφωτικών προγραμμάτων είναι ανεξάρτητος παράγοντας του βαθμού αυτοαποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών. Από τις στατιστικές αναλύσεις φάνηκε ότι ηβαθμολογία των εκπαιδευτικών διαφοροποιείται βάσει της καταβαλλόμενης προσπάθειας και όχι βάσει της ικανότητάς του κάθε μαθητή και του κατά πόσο ο ίδιος έχει μαθησιακές δυσκολίες.Τέλος, σχετικά με τις αιτιακές αποδόσεις των μαθησιακών δυσκολιών από τους εκπαιδευτικούς, από την παρούσα έρευνα βρέθηκε ότι οι απόψεις των εκπαιδευτικών δεν διαφοροποιούνται ανάλογα με την ύπαρξη μαθησιακών δυσκολιών, την υψηλή ή χαμηλή προσπάθεια και την υψηλή ή χαμηλή ικανότητα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Λέξεις-κλειδιά: αντιλήψεις, πεποιθήσεις αυτοαποτελεσματικότητας, μαθητές, εκπαιδευτικοί, δυσκολίες μάθησης, μαθησιακές δυσκολίες.
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
51
Αριθμός σελίδων:
63

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ.pdf
531 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.