Ρυμοτομική Απαλλοτρίωση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2700158 219 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Δίκαιο του Περιβάλλοντος
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-03-13
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Ευαγγέλου Καλλιόπη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Παύλος-Μιχαήλ Ευστρατίου, αναπλ. καθηγητής, Νομική Σχολή, ΕΚΠΑ
Θεοδώρα Αντωνίου, καθηγήτρια, Νομική Σχολή, ΕΚΠΑ
Γεώργιος Δελλής, αναπλ. καθηγητής, Νομική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ρυμοτομική Απαλλοτρίωση
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ρυμοτομική Απαλλοτρίωση
Περίληψη:
Με την παρούσα μελέτη επιχειρείται η προσέγγιση του θεσμού της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης όπως αυτή διαμορφώνεται νομοθετικά αλλά κυρίως νομολογιακά. Είναι γεγονός ότι η νομολογία δεν υπήρξε παγία όσον αφορά διάφορες πτυχές του θεσμού και εν τέλει επηρεάστηκε σαφώς από τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
Ο θεσμός της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης έχει σαφές συνταγματικό έρεισμα και παράλληλα συνιστά ιδιαιτέρως επαχθή περιορισμό του, επίσης συνταγματικώς κατοχυρωμένου, ατομικού δικαιώματος της ιδιοκτησίας. Κατά συνέπεια η στάθμιση στην οποία προβαίνει ο δικαστής οφείλει να διενεργείται υπό αυστηρό πλαίσιο. Πρόκειται για ένα θεσμό σύμφυτο με την πολεοδομική οργάνωση και την οικιστική ανάπτυξη και εξ αυτού του λόγου εξέχουσας σημασίας για την ανάπτυξη της χώρας.
Οι βασικοί πυλώνες της παρούσας εργασίας είναι αρχικώς η οριοθέτηση της έννοιας της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης και ο διαχωρισμός της από το θεσμό της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, καθότι «αρχή σοφίας η των ονομάτων επίσκεψις», όπως θα έλεγε και ο φιλόσοφος Αντισθένης. Ακολουθεί η κήρυξη της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης, με τις προϋποθέσεις, τα αρμόδια όργανα, τον τρόπο και τον χρόνο κήρυξης. Έπεται η συντέλεση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης και η νομολογιακή διάπλαση της αποζημίωσης, η άρση μη συντελεσμένης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης και η έννοια του πολεοδομικά αρρύθμιστου ακινήτου. Και τέλος, η κήρυξη εκ νέου απαλλοτρίωσης και η ανάκληση συντελεσμένης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης.
Κατά την εξέταση των επιμέρους ζητημάτων γίνεται αναφορά σε πλήθος δικονομικών ζητημάτων που αναφύονται στο πλαίσιο του θεσμού της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης και επισημαίνεται η διάκριση από το θεσμό της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης. Η ad hoc εξέταση των δικονομικών ζητημάτων σε κάθε κεφάλαιο επιλέχθηκε ως αποτελεσματικότερη μεθοδολογικά, από την συγκέντρωση και επεξεργασία αυτών σε ξεχωριστό κεφάλαιο της παρούσας μελέτης.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Περιβαλλοντικό δίκαιο
Λέξεις-κλειδιά:
Κήρυξη, συντέλεση, άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
31
Αριθμός σελίδων:
71
ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ.pdf (779 KB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο