Η εμπορία ανθρώπων (trafficking) και το λαθρεμπόριο μεταναστών (smuggling) υπό το πρίσμα του Διεθνούς Δικαίου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2701286 358 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-03-18
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Μελετιάδου Ιωάννα Μαρία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Γεώργιος Κυριακόπουλος, Λέκτωρ, τομέας Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Μαρία Γαβουνέλη, Επίκουρη καθηγήτρια Διεθνούς Δικαίου, τομέας Διεθνών Σπουδών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Γουργουρίνης Αναστάσιος, Λέκτωρ, τομέας Διεθνών Σπουδών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η εμπορία ανθρώπων (trafficking) και το λαθρεμπόριο μεταναστών (smuggling) υπό το πρίσμα του Διεθνούς Δικαίου
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η εμπορία ανθρώπων και το λαθρεμπόριο μεταναστών υπό το πρίσμα του Διεθνούς Δικαίου
Περίληψη:
Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στην αποτελεσματική διαφοροποίηση των φαινομένων της εμπορίας ανθρώπων και του λαθρεμπορίου μεταναστών, μέσω της παρουσίασης και σύγκρισης του νομικού πλαισίου που περιβάλλει τα δύο αυτά ζητήματα. Στόχος είναι, μέσα από την αναλυτική μελέτη της Σύμβασης για το Οργανωμένο Έγκλημα (Παλέρμο 2000) και ιδίως των Πρωτοκόλλων που την συνοδεύουν και έχουν δημιουργηθεί για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου μεταναστών στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών, να επιλυθούν οι επικαλύψεις του νόμου και τα ερμηνευτικά ζητήματα, προκειμένου να καταδειχθούν οι ουσιαστικές διαφορές των δύο φαινομένων και να υπάρξει αποτελεσματικότερη διαχείριση των θυμάτων εμπορίας και των αντικειμένων λαθρεμπορίου. Γεγονός που τώρα περισσότερο παρά ποτέ αποτελεί επιτακτική ανάγκη για τη διεθνή κοινότητα λόγω της μεταναστευτικής κρίσης που λαμβάνει χώρα τα τελευταία πέντε έτη.
Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο μέρος της εργασίας παρουσιάζονται οι προσπάθειες για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος. Αρχικά, σε διεθνές επίπεδο, αναλύεται η Σύμβαση για την καταπολέμηση του Οργανωμένου Εγκλήματος (Παλέρμο 2000) και τα Πρωτόκολλα για την αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων και του λαθρεμπορίου μεταναστών. Ο αναλυτικός σχολιασμός των διατάξεων των Πρωτοκόλλων συμβάλλει στην οριοθέτηση των δύο φαινομένων που μας απασχολούν στην παρούσα μελέτη.
Εν συνεχεία, ακολουθεί η περιγραφή και η ανάλυση των εξελίξεων που ακολούθησαν την Σύμβαση του Παλέρμο σε περιφερειακό επίπεδο. Ειδικότερα, αναλύονται ο νόμος των ΗΠΑ, η προσπάθεια της Ένωσης Περιφερειακής Συνεργασίας στη Νότια Ασία για την καταπολέμηση της εμπορίας γυναικών και παιδιών με σκοπό την πορνεία, η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης του 2005, οι συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης, η απόφαση- πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2002, όπως επίσης και οι οδηγίες της Ένωσης. Η παρουσίαση αυτή μας δείχνει τους τρόπους που υιοθετήθηκαν περιφερειακά για την αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων και του λαθρεμπορίου μεταναστών.
Έχει ήδη διαφανεί ότι η εμπορία ανθρώπων σχετίζεται, αλλά δεν ταυτίζεται με το λαθρεμπόριο των μεταναστών, που έχει αποκτήσει πλέον μια ιδιαίτερη σημασία λόγω της μεταναστευτικής κρίσης. Για το λόγο αυτό αφιερώσαμε το δεύτερο μέρος της εργασίας μας στην ανάλυση και στο σχολιασμό των αποκλινουσών πλευρών, που υπάρχουν μεταξύ των δύο φαινομένων. Στο πρώτο κεφάλαιο πραγματοποιείται η ανάλυση της προέλευσης των Πρωτοκόλλων και παρουσιάζεται το κλίμα υπό το οποίο συντάχθηκαν. Στην συνέχεια, περιγράφεται η σχέση που υπάρχει μεταξύ αυτών των νομικών κειμένων. Οι παρατηρήσεις που είχαν διατυπωθεί μέχρι αυτό το σημείο επί των βασικών ζητημάτων και στα δυο Πρωτόκολλα οδηγούν στην δυνατότητα σύγκρισης του Πρωτοκόλλου για το λαθρεμπόριο μεταναστών με το Πρωτόκολλο για την εμπορία ανθρώπων, προκειμένου να διαφοροποιήσουμε τα δύο αυτά φαινόμενα μεταξύ τους.
Στο επόμενο κεφάλαιο της εργασίας παρουσιάζονται οι διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στα δύο φαινόμενα βάσει των διατάξεων των αντίστοιχων Πρωτοκόλλων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την διατύπωση των συμπερασμάτων και την εκπλήρωση του στόχου της παρούσας μελέτης που, όπως προαναφέρθηκε, θα μπορούσε να συνεισφέρει στην ορθότερη αξιολόγηση των περιπτώσεων εμπορίας και λαθρεμπορίου μεταναστών, προκειμένου να αντιμετωπίζονται μέσω του νομικού πλαισίου στο οποίο εμπίπτει η εκάστοτε περίπτωση. Τέλος, στο Παράρτημα Ι της εργασίας αναφέρονται τρεις σημαντικές υποθέσεις σχετικές με την παράνομη μετανάστευση και την εμπορία ανθρώπων, τις οποίες κλήθηκε να αντιμετωπίσει το ΕΔΔΑ και στο Παράρτημα ΙΙ παρατίθεται ένας πίνακας που παρουσιάζει συνοπτικά τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ της εμπορίας ανθρώπων και του λαθρεμπορίου μεταναστών.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο
Λέξεις-κλειδιά:
εμπορία ανθρώπων, λαθρεμπόριο μεταναστών, Διεθνές Δίκαιο, ανθρώπινα δικαιώματα, Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διακρατικού Οργανωμένου Εγκλήματος
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
39
Αριθμός σελίδων:
118

Μελετιάδου διπλωματική.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.