Σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογής για τη χρέωση αναλώσιμου υγειονομικού υλικού σε ασθενείς και παρακολούθηση αποθεμάτων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2701369 467 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Πληροφορική Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-03-14
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Δουραλής Φώτιος-Νικόλαος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αλέπης Ευθύμιος, Επικ. καθηγητής, Πληροφορική, Παν/μιο Πειραιώς
Βίρβου Μαρία, Καθηγήτρια, Πληροφορική, Παν/μιο Πειραιώς
Πατσάκης Κωνσταντίνος, Επικ. καθηγητής, Πληροφορική, Παν/μιο Πειραιώς
Πρωτότυπος Τίτλος:
Σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογής για τη χρέωση αναλώσιμου υγειονομικού υλικού σε ασθενείς και παρακολούθηση αποθεμάτων
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογής για τη χρέωση αναλώσιμου υγειονομικού υλικού σε ασθενείς και παρακολούθηση αποθεμάτων
Περίληψη:
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης αποτέλεσε ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ενός ηλεκτρονικού συστήματος, αναφορικά με τη διαχείριση του αναλώσιμου υγειονομικού υλικού, στο πλαίσιο λειτουργίας τμήματος δημόσιου νοσοκομείου. Βασικοί στόχοι του συστήματος είναι η αναλυτική καταγραφή και η αυτοματοποιημένη χρέωση αναλώσιμου υγειονομικού υλικού ανά ασθενή, με ταυτόχρονη παρακολούθηση, σε πραγματικό χρόνο, των σχετικών αποθεμάτων τμήματος, όπως και της κεντρικής αποθήκης. Για τους σκοπούς της μελέτης αναπτύχθηκε διαδικτυακή εφαρμογή με τη χρήση τεχνολογιών και γλωσσών διαδικτύου: PHP, Javascript, HTML, CSS, και jQuery. Η εφαρμογή υλοποιήθηκε σε προγραμματιστικό περιβάλλον Laravel, ακολουθώντας το αρχιτεκτονικό πρότυπο MVC, ενώ στηρίχθηκε στο λογισμικό ανοιχτού κώδικα XAMPP, για τη δημιουργία MySQL βάσης δεδομένων και την εγκατάσταση του διακομιστή Apache.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Πληροφορική υγείας, Λιτή διαχείριση, Εφοδιαστική αλυσίδα, Πληροφοριακά συστήματα υγείας, Διαδικτυακή εφαρμογή
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
164
Αριθμός σελίδων:
150

Nick Douralis-master.pdf
8 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.