«Η αναγκαιότητα εφαρμογής της Διοικητικής Κινδύνου (Risk Management) στη λειτουργία της σχολικής μονάδας»

Διπλωματική Εργασία uoadl:2701933 200 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-03-14
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Παπαϊωάννου Γεωργία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Βουδούρη Αγγελική , Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
«Η αναγκαιότητα εφαρμογής της Διοικητικής Κινδύνου (Risk Management) στη λειτουργία της σχολικής μονάδας»
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
«Η αναγκαιότητα εφαρμογής της Διοικητικής Κινδύνου (Risk Management) στη λειτουργία της σχολικής μονάδας»
Περίληψη:
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Κάθε είδους οργανισμός δέχεται και αντιμετωπίζει μια πληθώρα από επιρροές - φυσικές, πολιτικές, κοινωνικο/οικονομικές, πολιτιστικές - που καθιστούν αβέβαιο το περιβάλλον δράσης και λειτουργίας του. Η επίδραση αυτής της αβεβαιότητας στην επίτευξη των αντικειμενικών στόχων του οργανισμού ονομάζεται «κίνδυνος».
Μια σχολική μονάδα δε μπορεί να είναι «άνοση» από κινδύνους, μιας και αναλαμβάνει ένα πλήθος δραστηριοτήτων – διδακτικές, παιδαγωγικές, ερευνητικές, κοινωνικές, οικονομικές κ.α. – σε ένα ποικίλο φάσμα κλάδων/πεδίων και περιβάλλοντος, γεγονός που την καθιστά ευάλωτη σε μια πληθώρα απειλών αλλά και ευκαιριών, τόσο για την ίδια όσο και για τα εμπλεκόμενα μέλη της.
Η κατανόηση και διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται με αυτές τις δραστηριότητες και με τα περιβάλλοντα στα οποία η σχολική μονάδα δραστηριοποιείται, αποτελεί πρόκληση και είναι κρίσιμης σημασίας για την διατήρηση και την προστασία του ονόματος (φήμης) της, των πόρων της, αλλά και της συνεχούς λειτουργίας της σε τοπικό, περιφερειακό ή ακόμη και εθνικό επίπεδο.
Στο περιβάλλον της σχολικής μονάδας εντοπίζονται κίνδυνοι, όπως: κίνδυνοι για την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασίας, οικονομικοί κίνδυνοι, νομικοί κίνδυνοι και κίνδυνοι συμμόρφωσης, ηθικοί κίνδυνοι και αξιοπιστίας της έρευνας, κ.α. που με τη σειρά τους καθορίζουν σημαντικούς παράγοντες όπως είναι: το κύρος του ονόματος (φήμη) μιας σχολικής μονάδας, τα παραγόμενα αποτελέσματα, τη σειρά κατάταξης της στη λίστα των σχολικών μονάδων, τη χρηματοδότηση της έρευνας, τις διαθέσιμες χορηγίες, τις εταιρικές συνεργασίες, το δημόσιο και πολιτικό συναίσθημα, τις εγγραφές των σπουδαστών/μαθητών, το ηθικό του προσωπικού, την εμπλοκή της τοπικής κοινότητας κ.α.
Για τη διασφάλιση όλων αυτών αναλαμβάνει η Διοικητική του Κινδύνου (Risk Management), ο κλάδος της διοίκησης που έχει γίνει, στις μέρες μας, αναπόσπαστο κομμάτι της διοίκησης οποιασδήποτε επιχείρησης ή οργανισμού που σέβεται την αξία και το έργο της.
«Risk Management» ονομάζεται η διαδικασία των συντονισμένων δράσεων που μια επιχείρηση/οργανισμός αναλαμβάνει για να κατευθύνει και να ελέγξει τους κινδύνους που την/τον απειλούν. Είναι, με λίγα λόγια, η διαδικασία διαχείρισης του κινδύνου σε ένα οποιοδήποτε εγχείρημα ή επιλογή.
Η σχολική μονάδα έχει υποχρέωση να εντάξει στη διοίκηση της τη διαχείριση του κινδύνου, ως παράγοντας που έχει αναλάβει την προαγωγή της γνώσης και της μάθησης, ως βασικός φορέας της εκπαίδευσης μιας χώρας.
Ένα αποδεδειγμένα καλό σύστημα διαχείρισης κινδύνου περιλαμβάνει: ένα μητρώο (προφίλ) επικινδυνότητας, εκτιμήσεις κινδύνων, σχέδια αντιμετώπισης και θεραπείας των κινδύνων, αποτελέσματα της παρακολούθησης (εποπτείας) και αναθεώρηση των κινδύνων, αποδεικτικά στοιχεία των διαβουλεύσεων και της επικοινωνίας, καλή τεκμηρίωση μέσα από επίσημα αρχεία για τη διαχείριση των κινδύνων.
Για να είναι αποτελεσματική η διαχείριση του κινδύνου πρέπει να γίνει αναπόσπαστο μέρος των καθημερινών πρακτικών και να ενσωματωθεί σε όλα τα επίπεδα της διοικούσας δομής, ώστε κάθε άτομο που συμμετέχει/εμπλέκεται σε αυτή να γνωρίζει και να αποδέχεται το ρόλο που διαδραματίζει στον εντοπισμό και τη διαχείριση των κινδύνων.
Η διοικητική κινδύνου, γενικότερα, συνεισφέρει στους οργανισμούς να γίνουν πιο επαρκείς και αποτελεσματικοί με το να τους βοηθά να προγραμματίζουν το μέλλον τους με κριτική σκέψη και διορατική λήψη αποφάσεων.
Έτσι οι διαδικασίες που τίθενται σε εφαρμογή, μέσα από τη διοίκηση του κινδύνου, άλλοτε συντελούν στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της εξεταζόμενης δομής - ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό την αξίας της - και άλλοτε προστατεύουν την αξία της, ελαχιστοποιώντας τον αντίκτυπο των αρνητικών συμβάντων, και προσφέροντας της έτσι παρουσία στο διηνεκές.
Όταν η διοικητική του κινδύνου είναι αποτελεσματική, παραμένει γενικά απαρατήρητη. Αντίθετα, όταν απουσιάζει από τη λειτουργία μιας επιχείρησης/οργανισμού ή όταν αποτυγχάνει, ο κίνδυνος γίνεται παντού ορατός με δραματικές επιπτώσεις γι αυτήν/όν και το περιβάλλον της/του.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά:
διοικητική κινδύνου, σχολική μονάδα, κίνδυνος, κρίση, επιπτώσεις, αβεβαιότητα.
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
47
Αριθμός σελίδων:
149

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΜ 215925.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.