Τα ένδικα βοηθήματα του οφειλέτη στην αναγκαστική εκτέλεση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2703084 270 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Πολιτική Δικονομία
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-03-14
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Καρδάτου Αναστασία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
κ. Δημήτριος Τσικρικάς
Πρωτότυπος Τίτλος:
Τα ένδικα βοηθήματα του οφειλέτη στην αναγκαστική εκτέλεση
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Τα ένδικα βοηθήματα του οφειλέτη στην αναγκαστική εκτέλεση
Περίληψη:
Η παρούσα διπλωματική εργασία αναφέρεται στα ένδικα βοηθήματα του οφειλέτη στην αναγκαστική εκτέλεση. Αρχικά γίνεται διάκριση μεταξύ άμεσης και έμμεσης αναγκαστικής εκτέλεσης. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στο αντικείμενο της δίκης της ανακοπής του άρθρου 933 ΚΠολΔ, στην νομιμοποίηση και στην προθεσμία άσκησης ανακοπής. Τέλος μνημονεύονται οι προϋποθέσεις χορήγησης αναστολής αναγκαστικής εκτέλεσης.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)
Λέξεις-κλειδιά:
ανακοπή, αναστολή, οφειλέτης, νομιμοποίηση, αρμοδιότητα
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
2
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
129
Αριθμός σελίδων:
86