Προστασία Υδάτινων Πόρων- Η περίπτωση του Ασωπού

Διπλωματική Εργασία uoadl:2703613 170 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Δίκαιο του Περιβάλλοντος
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-03-15
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Καραΐσκου Μαρία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αντωνίου Δ. Θεοδώρα, Καθηγήτρια, Νομική, ΕΚΠΑ
Παύλος- Μιχαήλ Ε. Ευστρατίου, Αναπληρωτής Καθηγητής, Νομική, ΕΚΠΑ
Αικατερίνη Ν. Ηλιάδου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Νομική, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Προστασία Υδάτινων Πόρων- Η περίπτωση του Ασωπού
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Προστασία Υδάτινων Πόρων- Η περίπτωση του Ασωπού
Περίληψη:
Η συγκεκριμένη διπλωματική διατριβή επικεντρώνεται στο νομοθετικό πλαίσιο της πολιτικής των υδάτων σε Διεθνές, Κοινοτικό, Εθνικό και Τοπικό Επίπεδο. Το πλαίσιο αυτό στοχεύει στην προστασία μέσω της διαχείρισης των υδάτινων πόρων, ήτοι μιας ορθολογικής διαχείρισης που στόχο έχει την εξισορρόπηση της "προσφοράς" και της "ζήτησης" τόσο για τις παρούσες όσο και για τις μελλοντικές γενεές. Τα βασικά εθνικά και κοινοτικά εργαλεία είναι ο Ν. 1739/1987, η Οδ. 2000/60 και ο Ν. 3199/2003. Χαρακτηριστικό παράδειγμα μη ορθολογικής διαχείρισης υδάτινων πόρων είναι η περίπτωση του Ασωπού ποταμού. Ζητήματα που προκύπτουν, στην περίπτωση αυτή, είναι η προσβολή του δικαιώματος της υγείας, του δικαιώματος πρόσβασης στην περιβαλλοντική πληροφορία, παραβίασης του νομοθετικού πλαισίου για τη διαχείριση υδάτων, αποβλήτων, λυμάτων και η έλλειψη χωροταξικού σχεδιασμού. Η απόφαση 207/2015 του Περιφερειακού Συμβουλίου της ΠΣΤΕ έρχεται να δώσει λύσεις με τη δημιουργία υποδομών όπως ΕΠ Εξυγίανσης και Ανάπτυξης, πολλές από τις οποίες βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, δίνοντας ένα ελπιδοφόρο μήνυμα επίλυσης των ανωτέρω προβλημάτων και εφαρμογής του κατά τα λοιπά πλήρους νομοθετικού πλαισίου.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Περιβαλλοντικό δίκαιο
Λέξεις-κλειδιά:
Προστασία, διαχείριση υδάτινων πόρων, νομοθετικό πλαίσιο, Ν. 1739/1987, Ν. 3199/2003, Οδ. 2000/60, Ασωπός, Υγεία, Περιβαλλοντική Πληροφορία, Απόβλητα, Λύματα, Βιομηχανική Συγκέντρωση, ΕΠ Εξυγίανσης και Ανάπτυξης.
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
48
Αριθμός σελίδων:
176

karaiskou- udata.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.