Η σχετική αγορά ως όρος εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου του ανταγωνισμού

Διπλωματική Εργασία uoadl:2703640 255 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-03-19
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Σεΐτης Θεόδωρος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μεταξία Ι. Κουσκουνά, Επίκουρη Καθηγήτρια, Νομική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η σχετική αγορά ως όρος εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου του ανταγωνισμού
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η σχετική αγορά ως όρος εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου του ανταγωνισμού
Περίληψη:
Ο ακριβής ορισμός της σχετικής αγοράς αποτελεί βήμα καθοριστικής σημασίας για την εφαρμογή των κανόνων του ενωσιακού δικαίου του ανταγωνισμού. Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η διαφορετική σημασία που προσλαμβάνει ο ορισμός της σχετικής αγοράς στην περίπτωση εφαρμογής των άρθρων 101 και 102 ΣΛΕΕ, αλλά και κατά τη διαδικασία ελέγχου των συγκεντρώσεων. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η ανάλυση της σχετικής αγοράς υπαγορεύεται από την έννοια της δεσπόζουσας θέσης συνεπεία συγκέντρωσης ως συνεθέστερο κριτήριο παρακώλυσης του ανταγωνισμού. Παράλληλα, αναζητάται μέσα από τη νομολογία το διαμορφούμενο εύρος των σχετικών αγορών σε μία εποχή διαρκούς ενοποίησης της εσωτερικής αγοράς, τεχνολογικής ανάπτυξης και απελευθέρωσης των αγορών.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ευρωπαϊκό Δίκαιο
Λέξεις-κλειδιά:
σχετική αγορά, σχετική αγορά προϊόντος, σχετική γεωγραφική αγορά, δίκαιο ανταγωνισμού, ευρωπαϊκό δίκαιο, συμπράξεις, δεσπόζουσα θέση, συγκεντρώσεις
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
2
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
145
Αριθμός σελίδων:
62

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ.pdf
625 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.