Ιδιοκατασκευές υψηλού κόστους Εκπαιδευτικών Πειραματικών Διατάξεων με απλά υλικά και Δημιουργία Φύλλων Εργασίας – Εφαρμογή στην μηχανή Van der Graaf

Διπλωματική Εργασία uoadl:2705882 238 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-03-16
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Αναγνωστάκης Εμμανουήλ
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Καλκάνης Θ. Γεώργιος, Ομότιμος καθηγητής ΠΤΔΕ, ΕΚΠΑ
Βαβουγυιός Διονύσιος, Καθηγητής ΠΤΕΑ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τόμπρας Γεώργιος, Καθηγητής Φυσικού Τμήματος, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ιδιοκατασκευές υψηλού κόστους Εκπαιδευτικών Πειραματικών Διατάξεων με απλά υλικά και Δημιουργία Φύλλων Εργασίας – Εφαρμογή στην μηχανή Van der Graaf
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ιδιοκατασκευές υψηλού κόστους Εκπαιδευτικών Πειραματικών Διατάξεων με απλά υλικά και Δημιουργία Φύλλων Εργασίας – Εφαρμογή στην μηχανή Van der Graaf
Περίληψη:
Η παρούσα εργασία αποτέλεσε μια προσπάθεια κατασκευής της μηχανής Van der Graaf με τη χρήση απλών καθημερινών υλικών. Βασικός σκοπός της ήταν η αποσαφήνιση του δυσνόητου τρόπου λειτουργίας της μηχανής από τους μαθητές χωρίς, ωστόσο, την υποχρεωτική αγορά της ακριβής πρωτότυπης. Καταγράφηκαν αναλυτικά τόσο τα βήματα για την υλοποίηση της όσο και οι πειραματικές εφαρμογές και τα φύλλα εργασίας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ενδεχόμενη εφαρμογή της. Αναφορά έγινε στα μέρη της μηχανής και στις φυσικές έννοιες που συναντήθηκαν. Χρησιμοποιήθηκαν απλά καθημερινά υλικά και η διαδικασία κατασκευής βασίστηκε εν μέρει σε βίντεο του διαδικτύου. Η τελική υλοποίηση της συντελέστηκε κατόπιν εμπειρικών αλλαγών του ίδιου του κατασκευαστή. Η διαδικασία κατασκευής της συγκεκριμένης μηχανής συμβάλλει στην αύξηση του ενδιαφέροντος των μαθητών κατά τη διάρκεια του μαθήματος, αλλά και τη συνεχή ανατροφοδότηση του κατασκευαστή. Ωστόσο, δεν παύει να αποτελεί μια χρονοβόρα και απαιτητική διαδικασία που, όμως, μπορεί να αποτελέσει αφόρμηση για περαιτέρω έρευνα και αντικείμενο χρήσης σε εργαστήρια φυσικών επιστημών.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Van der Graaf, απλά καθημερινά υλικά, πειραματικές εφαρμογές, φύλλα εργασίας
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
13
Αριθμός σελίδων:
86

Αναγνωστάκης Εμμανουήλ (Α.Μ. 215401).pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.