Διερεύνηση μαθηματικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για τη διαχείριση κλασματικών αριθμών μαθητών Ε' και Στ' Δημοτικού με δυσκολίες στα μαθηματικά και την ανάγνωση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2705907 302 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Ψυχολογία στην Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-03-15
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Καντεμνίδη Ελένη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Γαλανάκη Ευαγγελία, Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Σιδερίδης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Αντωνίου Φωτεινή, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διερεύνηση μαθηματικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για τη διαχείριση κλασματικών αριθμών μαθητών Ε' και Στ' Δημοτικού με δυσκολίες στα μαθηματικά και την ανάγνωση
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Διερεύνηση μαθηματικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για τη διαχείριση κλασματικών αριθμών μαθητών Ε' και Στ' Δημοτικού με δυσκολίες στα μαθηματικά και την ανάγνωση
Περίληψη:
Οι μέχρι σήμερα έρευνες που αφορούν στις δυσκολίες στα κλάσματα δεν έχουν εστιάσει στις δεξιότητες που απαιτούνται για τη διαχείριση αυτών, αλλά επικεντρώνονται κυρίως στους λόγους προέλευσης των δυσκολιών, στη σημασία εκμάθησης των κλασμάτων και στο πώς αντιλαμβάνονται οι μαθητές τα μεγέθη τους. Κάποιες έρευνες έχουν ασχοληθεί με την εννοιολογική και τη διαδικαστική γνώση των κλασμάτων και τις διαφορές τους, αλλά όχι με τις μαθηματικές δεξιότητες που συνδέονται με το κάθε είδος γνώσης. Επίσης, έχει υποστηριχθεί ότι οι δυσκολίες στα μαθηματικά γενικότερα συνδέονται και με τις δυσκολίες στην ανάγνωση. Στόχος της παρούσας μελέτης αποτελεί η ανάδειξη των βασικών μαθηματικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για τη διαχείριση κλασματικών αριθμών μαθητών Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού, καθώς και η διερεύνηση της εννοιολογικής και της διαδικαστικής γνώσης των κλασμάτων μαθητών με ή χωρίς δυσκολίες στα μαθηματικά ή την ανάγνωση. Για τους σκοπούς της έρευνας χρησιμοποιήθηκε το Τεστ ΜαθΠρο το οποίο αξιολογεί μαθηματικές δεξιότητες στους τομείς: επίγνωσης αριθμού, μνήμης, οπτικο-χωρικός και συλλογιστικής, ένα τεστ κλασμάτων που αξιολογεί επιμέρους την εννοιολογική και τη διαδικαστική γνώση, ένα ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της επίδοσης στα μαθηματικά και την ανάγνωση από το δάσκαλο της τάξης και ένα τεστ αναγνωστικής ευχέρειας. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως οι μαθητές με δυσκολίες στα μαθηματικά ή την ανάγνωση σημείωσαν στατιστικά σημαντικά χαμηλότερη επίδοση στα κλάσματα συνολικά, αλλά και επιμέρους στη διαδικαστική και εννοιολογική γνώση των κλασμάτων. Οι δεξιότητες που φαίνεται να προβλέπουν την επίδοση στα κλάσματα σχετίζονται με μαθηματικές δεξιότητες στους τομείς της επίγνωσης αριθμού, της μνήμης και της συλλογιστικής. Το τελευταίο ενδεχομένως να ερμηνεύει μέρος των δυσκολιών διαχείρισης κλασματικών αριθμών από μαθητές που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά:
μαθησιακές δυσκολίες στα μαθηματικά, δεξιότητες, κλάσματα, εννοιολογική γνώση, διαδικαστική γνώση, αναγνωστική ικανότητα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
90
Αριθμός σελίδων:
119

Καντεμνίδη-Ελένη-Διπλωματική-Εργασία .pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.