Ποινική Καταστολή Εγκλημάτων επί Πλοίων και Αεροσκαφών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2706011 916 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ενιαίο ΠΜΣ Νομικής Σχολής Αθηνών
Κατεύθυνση Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-03-16
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Παπαδοπούλου Μαρία-Ελένη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Γεώργιος Τριανταφύλλου, Επίκουρος Καθηγητής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών
Χρίστος Μυλωνόπουλος, Καθηγητής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών
Ιωάννης Ανδρουλάκης, Λέκτωρ της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ποινική Καταστολή Εγκλημάτων επί Πλοίων και Αεροσκαφών
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ποινική Καταστολή Εγκλημάτων επί Πλοίων και Αεροσκαφών
Περίληψη:
Το ερώτημα στο οποίο καλείται να απαντήσει η παρούσα εργασία είναι η διερεύνηση, η τυποποίηση και ο έλεγχος αποτελεσματικότητας της καταστολής των εγκλημάτων επί πλοίων και αεροσκαφών, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Η ανάλυση διακρίνει μεταξύ ποινικών αρμοδιοτήτων που ασκούνται επί πλοίων και ποινικών αρμοδιοτήτων επί αεροσκαφών. Στην πρώτη περίπτωση ποινικές αρμοδιότητες είναι δυνατό να ασκηθούν τόσο στους λιμένες ενός κράτους όσο και κατά των πλου του πλοίου σε κάποια θαλάσσια ζώνη ή στην ανοιχτή θάλασσα, ενώ αρωγός στη ρύθμιση των σχετικών ζητημάτων είναι η Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, η οποία δικαίως χαρακτηρίζεται ως το Σύνταγμα των Ωκεανών. Όσον αφορά σε εγκλήματα τελούμενα επί πλοίου ευρισκομένου είτε σε λιμένα είτε στην αιγιαλίτιδα ζώνη παράκτιου κράτους, η ποινική δικαιοδοσία –και όχι εξουσία- κάμπτεται υπέρ του κράτους της σημαίας του πλοίου, πλην ορισμένων εξαιρέσεων. Ο κανόνας που ισχύει στα διεθνή ύδατα είναι αυτός της αποκλειστικής δικαιοδοσίας του κράτους της σημαίας για ποινικά αδικήματα που τελούνται επί πλοίου. Η αρμοδιότητα αυτή γνωρίζει εξαιρέσεις (έκτακτες δικαιοδοσίες), όπως στην περίπτωση της νηοψίας εν καιρώ πολέμου και στην περίπτωση της επίσκεψης για έλεγχο διάπραξης συγκεκριμένων διεθνών εγκλημάτων, όπως είναι η πειρατεία στην ανοιχτή θάλασσα. Σχετικά με τα εγκλήματα που τελούνται επί αεροσκαφών, τα οποία μπορεί να τελεσθούν τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνή εναέριο χώρο, έχει λάβει χώρα διαμέσου των ετών ισχυρή διεθνής ποινικοποίηση μέσω της σύναψης και θέσης σε ισχύ σημαντικών διεθνών ποινικών συμβάσεων όπως η Σύμβαση του Τόκυο –η οποία εγκαθίδρυσε την αρχή του κράτους νηολόγησης του αεροσκάφους ανεξαρτήτως τόπου τέλεσης-, της Χάγης και του Μόντρεαλ. Οι συμβάσεις αυτές διακρίνονται για την ομοιόμορφη δομή τους, η οποία περιλαμβάνει την αντικειμενική υπόσταση του δημιουργούμενου διεθνούς εγκλήματος, ενώ η διεθνής καταστολή βασίζεται στην αρχή aut dedere aut judicare. Ποινική δικαιοδοσία των κρατών επί «αεροπορικών» εγκλημάτων μπορεί να εγκαθιδρύεται και δυνάμει άλλων διεθνών συμβάσεων, οπότε υπάρχει περίπτωση συνεφαρμογής. Η εν λόγω συστηματική διεθνής ποινικοποίηση δημιουργεί ένα πλέγμα διεθνούς ποινικού δικαίου ως προς τα συγκεκριμένα αδικήματα. Για την αποτελεσματικότερη καταστολή παράνομων πράξεων διασυνοριακής κινητικότητας ή τελουμένων επί τόπων κειμένων εκτός δικαιοδοσίας, που κατεξοχήν μπορεί να λάβουν χώρα επί πλοίων και αεροσκαφών, το διεθνές δίκαιο αφενός αναγνωρίζει στα Κράτη πλήρη διακριτική ευχέρεια για τον πολλαπλασιασμό των εξωεδαφικών δικαιοδοτικών τους αρμοδιοτήτων, αφετέρου επιβάλει την υποχρεωτική εγκαθίδρυση ενός ελάχιστου ορίου συντρεχουσών ποινικών δικαιοδοσιών για το ίδιο έγκλημα μέσω διεθνών συμβάσεων.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο (Ποινική δικονομία)
Λέξεις-κλειδιά:
διεθνής ποινική δικαιοδοσία, εγκλήματα επί πλοίων, εγκλήματα επί αεροσκαφών, αεροπορική τρομοκρατία, ασφάλεια ναυσιπλοΐας, ασφάλεια αεροπλοΐας, εξωεδαφικές ποινικές αρμοδιότητες
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
76
Αριθμός σελίδων:
159
Ποινική Καταστολή Εγκλημάτων επί Πλοίων και Αεροσκαφών.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο