Προβλήματα στη μη ζητηθείσα εμπορική επικοινωνία

Διπλωματική Εργασία uoadl:2707436 337 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Νέες Τεχνολογίες
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-03-17
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Παρίσση Αντωνία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Λέκτορας Ελισσάβετ Οικονoμίδου- Πούλου
Λέκτορας Γεώργιος Λαδογιάννης
Λέκτοεας Βάνιας Παναγιωτόπουλος
Πρωτότυπος Τίτλος:
Προβλήματα στη μη ζητηθείσα εμπορική επικοινωνία
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Προβλήματα στη μη ζητηθείσα εμπορική επικοινωνία
Περίληψη:
Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη του φαινομένου της ανεπιθύμητης εμπορικής επικοινωνίας, ήτοι του spamming. Συγκεκριμένα, εντάσσοντας την εν λόγω πρακτική στο γενικότερο δικαίωμα του ατόμου στην ησυχία, στον πραγματικό και τον εικονικό κόσμο, παρουσιάζεται η νομοθετική ρύθμιση του φαινομένου αυτού, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Οι ειδικές διατάξεις δημιουργούν ένα στενό πλαίσιο υποχρεώσεων, η παραβίαση των οποίων επιφέρει μια σειρά εννόμων συνεπειών και τη γέννηση αποκαταστατικών αξιώσεων, ως μέσων άμυνας του αποδέκτη της εν λόγω επικοινωνίας. Τέλος, μια σφαιρική μελέτη του φαινομένου δεν μπορεί να ολοκληρωθεί, χωρίς την αναφορά στο διεθνές νομοθετικό καθεστώς, που διέπει το υπό εξέταση ζήτημα. Όλα τα ανωτέρω συντείνουν στη διατύπωση κάποιων καταληκτικών σκέψεων, τόσο σε κριτικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο προτάσεων για την αντιμετώπιση των προβληματικών που ανακύπτουν.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Αστικό δίκαιο
Λέξεις-κλειδιά:
ανεπιθύμητη, επικοινωνία, εμπορική, επαγγελματική, διαφήμιση, ησυχία, ιδιωτικότητα, διαδίκτυο, καταναλωτής, προσωπικά δεδομένα, αντίταξη, πάροχος,
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
5
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
71
Αριθμός σελίδων:
111

Διπλωματική Παρίσση Αντωνία.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.