Ο αναιρετικός έλεγχος του συζητητικού συστήματος

Διπλωματική Εργασία uoadl:2707493 286 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Πολιτική Δικονομία
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-03-18
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Σαμαντά Αναστασία-Κυβέλη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ιωάννης Δεληκωστόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Φλώρα Τριανταφύλλου-Αλμπανίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Νικόλαος Κατηφόρης, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ο αναιρετικός έλεγχος του συζητητικού συστήματος
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ο αναιρετικός έλεγχος του συζητητικού συστήματος
Περίληψη:
Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ανάλυση του αναιρετικού ελέγχου του συζητητικού συστήματος υπό το πρίσμα των λόγων 8 και 11 του άρθρου 559 ΚΠολΔ. Το πρώτο κεφάλαιο αφορά το θεσμό του δικονομικού συστήματος της αρχής της συζητήσεως και την σημασία της τελευταίας στο πλαίσιο της σύγχρονης πολιτικής δίκης. Η οριοθέτηση της έννοιας της συζητητικής αρχής κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να καταστεί σαφής ο ρόλος, το πεδίο εφαρμογής της και να λειτουργήσει ως "γέφυρα" για την περαιτέρω εξέταση του ελέγχου της σε αναιρετικό επίπεδο. Στα επόμενα κεφάλαια θα ακολουθήσει μια ανάλυση των αναιρετικών λόγων των αριθμών 8 και 11 β' και γ' του άρθρου 559 ΚΠολΔ, οι οποίοι ιδρύονται σε ενδεχόμενη παράβαση του συζητητικού συστήματος. Η ανάλυση θα επεκτείνεται στις περιπτώσεις ίδρυσης των λόγων, στα είδη των δικονομικών πλημμελειών που δύνανται να τελεσθούν και στο ορισμένο των λόγων, καθώς και των ποικίλων ζητημάτων που γεννώνται.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)
Λέξεις-κλειδιά:
συζητητικό σύστημα, ισχυρισμός, αποδεικτικό μέσο, παράβαση, αναίρεση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
329
Αριθμός σελίδων:
88

ΕΡΓΑΣΙΑ-ΠΕΡΓΑΜΟΣ (1).pdf
630 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.