Η γυναικεία εγκληματικότητα και η αντιμετώπισή της στην ελληνική και άλλες έννομες τάξεις.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2707501 379 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Εγκληματολογία και Αντεγκληματική Πολιτική
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-03-26
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Σοφιανοπούλου Δήμητρα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αντωνία-Ιόλη Τζανετάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Νομική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η γυναικεία εγκληματικότητα και η αντιμετώπισή της στην ελληνική και άλλες έννομες τάξεις.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η γυναικεία εγκληματικότητα και η αντιμετώπισή της στην ελληνική και άλλες έννομες τάξεις.
Περίληψη:
Η παρούσα εργασία εστιάζει στη σκιαγράφηση και εμβάθυνση της γυναικείας εγκληματικότητας ως ενός διαχρονικού και διεθνούς φαινομένου, το οποίο σε κάθε κοινωνία και ιστορική στιγμή επισύρει την ενεργοποίηση ενός διαφορετικού μοντέλου ποινικής μεταχείρισης και αντεγκληματικής πολιτικής. Σε ένα αρχικό στάδιο, ήτοι στο πρώτο και δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας, επιχειρείται η προσέγγιση του φύλου ως αντικείμενο κοινωνικής κατασκευής, ενώ παράλληλα αναπτύσσεται η λεπτομερής καταγραφή θεωρητικών προσεγγίσεων αναφορικά με τους παράγοντες που προκαλούν την εγκληματική δράση των γυναικών.
Ειδικότερα, παρουσιάζονται και αναλύονται οι προσεγγίσεις της Παραδοσιακής Εγκληματολογίας μέσα τόσο από τις κλασικές όσο και τις σύγχρονες βιολογικές θεωρίες, αλλά και της Σύγχρονης Εγκληματολογίας μέσα από τις φεμινιστικές θεωρήσεις, ιδίως δε τη φιλελεύθερη, κριτική και μεταμοντέρνα φεμινιστική ανάλυση. Εν συνεχεία, στο τρίτο κεφάλαιο, εξετάζεται η ποινική προσέγγιση της γυναικείας εγκληματικότητας από πλήθος έννομων τάξεων σε Αμερική και Ευρώπη, ενώ την ίδια στιγμή αναλύεται διεξοδικά από τη σκοπιά της ελληνικής έννομης τάξης η ποινική προσέγγιση της γυναίκας και των εγκλημάτων που τελεί.
Στο πλαίσιο δε του τετάρτου κεφαλαίου εκτίνεται η σωφρονιστική προσέγγιση του ως άνω φαινομένου, όπως αυτή διαμορφώθηκε και εξελίχθηκε με την πάροδο του χρόνου σε διάφορες χώρες τόσο της Ευρώπης όσο και της Αμερικής, ενώ παρατίθεται εκτενώς η σωφρονιστική αντιμετώπιση των γυναικών δραστών στον ελλαδικό χώρο με ιδιαίτερη μνεία στις ευαίσθητες κατηγορίες γυναικών κρατούμενων, όπως οι μητέρες και οι χρήστες ναρκωτικών ουσιών.
Τέλος, κρίθηκε σκόπιμη η αναφορά της συνεισφοράς του διεθνούς δικαίου στην ανάδειξη, στην υπεράσπιση και στη διασφάλιση των δικαιωμάτων των γυναικών κρατουμένων εντός του πλαισίου του συστήματος απονομής της ποινικής δικαιοσύνης.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Εγκληματολογία (Εγκληματολογία - Σωφρονιστική- Aνακριτική)
Λέξεις-κλειδιά:
γυναικεία εγκληματικότητα, έμφυλη εγκληματικότητα, αντεγκληματική πολιτική, ποινική προσέγγιση, σωφρονιστική αντιμετώπιση, διεθνές δίκαιο
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
239
Αριθμός σελίδων:
104

Η γυναικεία εγκληματικότητα και η αντιμετώπισή της στην ελληνική και άλλες έννομες τάξεις . PDF.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.