"Κατανοώντας τον αλγόριθμο της κάθετης διαίρεσης": Μία διδακτική πρόταση για την Γ΄Δημοτικού

Διπλωματική Εργασία uoadl:2707532 220 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-03-20
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Καράλης Περίανδρος-Νικόλαος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Χριστίνα Μισαηλίδου, Λέκτορας, Διδακτική των Μαθηματικών, Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, ΕΚΠΑ
Βουδούρη Αγγελική,Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, ΕΚΠΑ
Μπαραλής Γεώργιος,Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης,ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
"Κατανοώντας τον αλγόριθμο της κάθετης διαίρεσης": Μία διδακτική πρόταση για την Γ΄Δημοτικού
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
"Κατανοώντας τον αλγόριθμο της κάθετης διαίρεσης": Μία διδακτική πρόταση για την Γ΄Δημοτικού
Περίληψη:
Η παρούσα έρευνα αποτελεί διπλωματική εργασία του μεταπτυχιακού προγράμματος του Παιδαγωγικού τμήματος δημοτικής εκπαίδευσης Αθηνών, με τίτλο Διδακτική των Μαθηματικών. Ο τίτλος της διπλωματικής εργασίας είναι «Κατανοώντας τον αλγόριθμο της κάθετης διαίρεσης: Μια διδακτική πρόταση για την Γ' Δημοτικού». Στόχος της έρευνας αυτής είναι να εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο μία εναλλακτική διδασκαλία μπορεί να φέρει καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα. Η διπλωματική εργασία, είχε τη μορφή ερευνητικής εργασίας, η οποία μελέτησε τις αντιδράσεις, τις αντιλήψεις και τις παρανοήσεις των μαθητών δύο τμημάτων Γ’ Δημοτικού κατά τη διδασκαλία του παραδοσιακού αλγορίθμου της κάθετης Διαίρεσης και είχε σκοπό να παρουσιάσει τις εμπειρίες τους. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δύο τμήματα της Γ’ Δημοτικού, όπου το ένα αποτέλεσε την ομάδα ελέγχου (control group) και το άλλο τμήμα την πειραματική ομάδα (experimental group). Η έρευνα οριοθετείται σε τρεις φάσεις. Κατά το πρώτο μέρος δόθηκε στους μαθητές ένα φύλλο αξιολόγησης (pre-test), το οποίο είχε ως στόχο την διερεύνηση του επιπέδου των δύο τμημάτων στα γνωστικά αντικείμενα που προαπαιτούνται για την εισαγωγή στην νέα έννοια, αλλά και την διερεύνηση των παρανοήσεων και των παρερμηνειών που σχετίζονται με την έννοια της διαίρεσης. Με γνώμονα τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης σχεδιάστηκε η δεύτερη. Συνεπώς, σχεδιάστηκαν δύο διαφοροποιημένες διδασκαλίες, στοιχειοθετημένες και δομημένες με τέτοιο τρόπο, ώστε οι μαθητές της πειραματικής ομάδας να κατανοήσουν και να κατακτήσουν το νόημα των βημάτων του αλγορίθμου. Κατά την τρίτη φάση, μοιράστηκε στους μαθητές των δύο τμημάτων εκ νέου ένα φύλλο αξιολόγησης (post-test) με σκοπό την σύγκριση και την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την κατάκτηση της νέας γνώσης. Τα αποτελέσματα έδειξαν να συνάδουν σε γενικές γραμμές με τη βιβλιογραφία, καθώς η πειραματική ομάδα σημείωσε υψηλότερη βαθμολογία στην τελική αξιολόγηση (post-test), ενώ είχε σημειώσει χαμηλότερο μέσο όρο στην πρώτη φάση. Η σύγκριση δύο διαφορετικών προσεγγίσεων στην διδακτική διαδικασία, όπως επίσης και η εξαγωγή συμπερασμάτων μελετάται σε αυτήν την έρευνα, θέλοντας να δοθεί έναυσμα για περεταίρω έρευνα, καθώς υπάρχει περιορισμένη βιβλιογραφία για την διδασκαλία του αλγορίθμου της κάθετης διαίρεσης αλλά και να προταθούν λύσεις και αλλαγές που θα ενισχύσουν το διδακτικό αντικείμενο.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά:
Μαθηματικά στην εκπαίδευση, διδακτική πρόταση, αλγόριθμος κάθετης διαίρεσης, ερευνητική εργασία, Ομάδα ελέγχου, ερευνητική ομάδα, διαγνωστική διδασκαλία, εναλλακτικές διδασκαλίες, χρήση αναπαραστάσεων, ο ρόλος του δασκάλου.
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
48
Αριθμός σελίδων:
147
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ-ΕΡΓΑΣΙΑ-ΚΑΡΑΛΗΣ-ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ (1).pdf (2 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο