Ζητήματα διαχρονικού δικαίου μετά τις τροποποιήσεις του ΚΠολΔ με τον ν. 4335/2015 όπως αυτός ισχύει

Διπλωματική Εργασία uoadl:2707603 452 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Πολιτική Δικονομία
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-03-21
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Κούκουνα Βασιλική
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Γεώργιος Σινανίδης, Λέκτορας, Νομική Σχολή, Εθνικόν Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ζητήματα διαχρονικού δικαίου μετά τις τροποποιήσεις του ΚΠολΔ με τον ν. 4335/2015 όπως αυτός ισχύει
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ζητήματα διαχρονικού δικαίου μετά τις τροποποιήσεις του ΚΠολΔ με τον ν. 4335/2015 όπως αυτός ισχύει
Περίληψη:
Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελούν τα ζητήματα διαχρονικού δικαίου που ανακύπτουν μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν στο εθνικό δικονομικό δίκαιο με τον ν. 4335/2015. Η σημασία του διαχρονικού δικαίου καταδεικνύεται ιδίως μετά την μετάβαση από ένα νομοθετικό καθεστώς σε άλλο, οπότε οι κοινωνοί του δικαίου έρχονται αντιμέτωποι με πλείστα ζητήματα σχετικά με την εφαρμογή των παλαιότερων ή των νεότερων ρυθμίσεων, προς επίλυση δε των ζητημάτων αυτών καταφεύγουν στις μεταβατικές διατάξεις που συνοδεύουν συνήθως τις νεότερες ρυθμίσεις, αλλά και στις διατάξεις των άρθρων του ΕισΝΚΠολΔ. Με την παρούσα εργασία επιχειρείται η εξέταση των ζητημάτων διαχρονικού δικαίου που ανέκυψαν μετά την έναρξη ισχύος των εκτεταμένων τροποποιήσεων που επήλθαν με τον ν. 4335/2015 στο πεδίο της τακτικής διαδικασίας, του δικαίου της απόδειξης, των ενδίκων μέσων, των ειδικών διαδικασιών, αλλά και της αναγκαστικής εκτέλεσης, τα οποία απασχόλησαν εκτενώς τη νομολογία και τη θεωρία.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)
Λέξεις-κλειδιά:
διαχρονικό δίκαιο, ν. 4335/2015, ΕισΝΚΠολΔ, καταχρηστική προθεσμία ενδίκων μέσων, ένορκες βεβαιώσεις, διαχρονικό δίκαιο διαδικαστικών πράξεων, άμεση εφαρμογή, νεότερο δικονομικό δίκαιο
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
44
Αριθμός σελίδων:
86

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ν. 4335-2015.pdf
882 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.