Ο Χωροταξικός Σχεδιασμός υπό το πρίσμα του Ν. 4447/2016

Διπλωματική Εργασία uoadl:2708002 297 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Δίκαιο του Περιβάλλοντος
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-03-25
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Βούλγαρη Ανθή
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Θεοδώρα Αντωνίου, καθηγήτρια Νομικής Αθηνών
Παύλος - Μιχαήλ Ευστρατίου, αναπληρωτής καθηγητής Νομικής Αθηνών
Χρήστος Γκόρτσος, καθηγητής Νομικής Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ο Χωροταξικός Σχεδιασμός υπό το πρίσμα του Ν. 4447/2016
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ο Χωροταξικός Σχεδιασμός υπό το πρίσμα του Ν. 4447/2016
Περίληψη:
Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει το θεσμικό πλαίσιο του χωροταξικού σχεδιασμού και τη διαμόρφωση του έως σήμερα. Σκοπός της εργασίας είναι να γίνει μια πρώτη προσέγγιση του ισχύοντος νομικού πλαισίου σε μια προσπάθεια αξιολόγησης και κωδικοποίησης αυτού προκειμένου να διαφανεί η ενδεχόμενη αποτελεσματικότητα του νόμου για τη συνολική ρύθμιση του χωροταξικού σχεδιασμού.
Ο χωροταξικός σχεδιασμός είναι μια έννοια σχετικά πρόσφατη καθώς απαντάται κυρίως μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο τόσο στην Ελλάδα όσο και σε χώρες της Ευρώπης, όπου η ανάγκη για άμεση επίλυση πιεστικών προβλημάτων (οικιστικών και οικονομικών) απαιτούσε σχεδιασμένη κρατική παρέμβαση. Αν και ο χωροταξικός σχεδιασμός θεωρούταν ως μια τεχνική διαδικασία και επομένως διέφευγε της προσοχής της πολιτικής και νομικής επιστήμης, ωστόσο ο σχεδιασμός του χώρου αναπτύσσεται μέσα σε ένα πολιτικό πλαίσιο και αποτελεί δραστηριότητα του Κράτους. Ο χωροταξικός σχεδιασμός αποτελεί πεδίο άσκησης της κρατικής εξουσίας μέσα στον οποίο λαμβάνονται αποφάσεις πολιτικής φύσεως και ρυθμίζουν τις σχέσεις μεταξύ των κοινωνικών ομάδων.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Περιβαλλοντικό δίκαιο
Λέξεις-κλειδιά:
χωροταξία , σχέδιο, κράτος , στρατηγικός, χώρος, νόμος, σύνταγμα, πολιτική , διοίκηση , αποκέντρωση, ανάπτυξη, περιβάλλον, βιώσιμη ανάπτυξη, ευρωπαϊκή ένωση, μεταρρύθμιση
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
1
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αριθμός σελίδων:
98
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΘΗ ΒΟΥΛΓΑΡΗ.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο