Το μοντέλο του ορθολογικού επενδυτή στο δίκαιο της κεφαλαιαγοράς

Διπλωματική Εργασία uoadl:2708838 648 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Εταιρείες και Χρηματοδότηση
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-03-19
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Γρηγοροπούλου Μαρία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Νικόλαος Βερβεσός, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Νομικής, Σχολή Νομική, ΕΚΠΑ
Ιάκωβος Βενιέρης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Νομικής, Σχολή Νομική, ΕΚΠΑ
Χριστίνα Λιβαδά, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Νομικής, Σχολή Νομική, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Το μοντέλο του ορθολογικού επενδυτή στο δίκαιο της κεφαλαιαγοράς
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά
Γερμανικά
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Το μοντέλο του ορθολογικού επενδυτή στο δίκαιο της κεφαλαιαγοράς
Περίληψη:
Στο δίκαιο της κεφαλαιαγοράς κεντρικό ρόλο διαδραματίζει η Υπόθεση της Αποτελεσματικής/ Ορθολογικής Κεφαλαιαγοράς, όσον αφορά τον τρόπο διαμόρφωσης των χρηματιστηριακών τιμών. Μία από τις βασικές παραδοχές της Υπόθεσης αυτής είναι ότι οι δραστηριοποιούμενοι στις αγορές κεφαλαίων διακρίνονται για την ορθολογικότητά τους. Τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του ορθολογικώς δρώντος ατόμου ευρίσκει κανείς στη Θεωρία της Ορθολογικής Επιλογής. Ο επενδυτής, στο πρόσωπο του οποίου συγκεντρώνονται τα χαρακτηριστικά του ορθολογικώς δρώντος ατόμου, αποτελεί το πρότυπο επενδυτή που είχε κατά νου ο νομοθέτης θεσπίζοντας τις διατάξεις του δικαίου της κεφαλαιαγοράς. Το βασικό μοντέλο προστασίας του ορθολογικού επενδυτή είναι το πληροφοριακό μοντέλο, δηλαδή η ενίσχυση του πληροφοριακού του υπόβαθρου, ώστε να είναι σε θέση να λάβει ενήμερες επενδυτικές αποφάσεις ως αυτόνομο και υπεύθυνο υποκείμενο δικαίου. Το βασικό αυτό μοντέλο του ορθολογικού επενδυτή έρχεται να αναθεωρήσει και να εμπλουτίσει η Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική Θεωρία. Η θεωρία αυτή βασιζόμενη στα πορίσματα εμπειρικών ερευνών ανάγει την έννοια του ορθολογικού επενδυτή σε έναν ιδεότυπο που δεν συναντά κανείς στην επενδυτική πραγματικότητα. Για το λόγο αυτό ο νομοθέτης και ο εφαρμοστής του δικαίου καλούνται να θεσπίσουν και να ερμηνεύσουν αντίστοιχα διατάξεις του δικαίου της κεφαλαιαγοράς, ώστε να διασφαλίζεται η πληρέστερη και αποτελεσματικότερη προστασία ενός περιορισμένα ορθολογικού επενδυτή.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Εμπορικό Δίκαιο
Τραπεζικό δίκαιο και δίκαιο Κεφαλαιαγοράς
Λέξεις-κλειδιά:
Οικονομική ανάλυση του δικαίου, Ορθολογικός επενδυτής, Υπόθεση της Αποτελεσματικής Κεφαλαιαγοράς, προσδιορισμός αγοράς-στόχου, αξιολόγηση επενδυτικού προφίλ, ενημερωτικό δελτίο
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
359
Αριθμός σελίδων:
206

grigoropoulou-thesis(1).pdf
5 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.