ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2709058 259 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Δίκαιο του Περιβάλλοντος
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-03-19
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Μπαρογιάννη Ελένη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αικατερίνη Ηλιάδου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Νομικής, ΕΚΠΑ
Γεώργιος Δελλής, Αναπληρωτής Καθηγητής, , Τμήμα Νομικής, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ
Περίληψη:
Με την παρούσα μελέτη επιχειρείται στο πρώτο τμήμα (ΜΕΡΟΣ Ι) η εξέταση του φαινομένου των συμβάσεων παραχώρησης κατά τη διαχρονική του πορεία, ως το σύγχρονο καθορισμό του από τον ενωσιακό και τον εθνικό νομοθέτη, τις θεωρητικές επισημάνσεις και τη νομολογία των εθνικών Δικαστηρίων και του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περαιτέρω, επιχειρείται η παράθεση του νομοθετικού πλαισίου και των βασικών διακρίσεων του ενιαίου συμβατικού μοντέλου της παραχώρησης.
Στο επόμενο μέρος (ΜΕΡΟΣ ΙΙ) η ανάλυση εξειδικεύεται στο κύριο αντικείμενο της παρούσας μελέτης, ήτοι στην παρουσίαση των συμβάσεων παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώματος του Δημοσίου στην αναζήτηση, έρευνα και την εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων, από τη σκοπιά του ενωσιακού και του εθνικού δικαίου. Συγκεκριμένα, εξετάζεται το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την επίμαχη δραστηριότητα, η φύση των δικαιωμάτων του Δημοσίου επί των υδρογονανθράκων, η φύση και οι δραστηριότητες της συσταθείσας για το σκοπό της διαχείρισης των επίμαχων δικαιωμάτων Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρίας Υδρογονανθράκων (Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε.), οι προβλεπόμενοι από το νόμο συμβατικοί τύποι καθώς και η νομική φύση των εν λόγω συμβάσεων με βάση τη θεωρία και τη νομολογία.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Περιβαλλοντικό δίκαιο
Λέξεις-κλειδιά:
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
23
Αριθμός σελίδων:
52

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΡΟΓΙΑΝΝΗ (1).pdf
882 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.