Πρόωρη ρήξη των εμβρυικών υμένων και συσχέτιση με πιθανούς προβλεπτικούς παράγοντες

Διπλωματική Εργασία uoadl:2709091 151 Αναγνώσεις

Μονάδα:
ΠΜΣ Παθολογία της Κύησης
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-03-19
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Ανδρεάκος Παναγιώτης
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Νικόλαος Παπαντωνίου, Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Κασσάνος Δημήτριος, Ομότιμος Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Εμμανουήλ Σαλαμαλέκης, Ομότιμος Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Πρόωρη ρήξη των εμβρυικών υμένων και συσχέτιση με πιθανούς προβλεπτικούς παράγοντες
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Πρόωρη ρήξη των εμβρυικών υμένων και συσχέτιση με πιθανούς προβλεπτικούς παράγοντες
Περίληψη:
Εισαγωγή: Στο γενικό μέρος της διπλωματικής εργασίας έγινε μία σύντομη περιγραφή της ανατομίας και της φυσιολογίας του γεννητικού συστήματος του θήλεος καθώς και μία συνοπτική αναφορά στις φυσιολογικές αλλαγές που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Στη σύνεχεια διευκρίνιστηκαν οι συγχεόμενες από πολλούς έννοιες της προωρότητας και της ανωριμότητας. Έγινε κατηγοριοποίηση των βασικών αιτιών του πρόωρου τοκετού και στη συνέχεια αναπτύχθηκε ιδιαιτέρως η πρόωρη ρήξη υμένων, δίνοντας ιδαίτερη έμφαση στην πρώιμη πρόωρη ρήξη των εμβρυικών υμένων, η διαχείριση της οποίας από τον κλινικό ιατρό είναι καθοριστικη για την επιτυχή έκβαση της κύησης.
Υλικό και μέθοδος: Το βιβλιογραφικό υλικό αντλήθηκε από επιστημονικά ξενόγλωσσα και ελληνικά βιβλία. Επίσης η αναζήτηση των επιστημονικών άρθρων πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας λέξεις κλειδιά από την ιστοσελίδα Pub Med, το Up-to-date, το best-practise.bmj, sciencedirect και την ιστοσελίδα της Cochrane Library.
Αποτελέσματα: Στο ειδικό μέρος της συγκεκριμένης μεταπτυχιακής εργασίας έγινε μία λεπτομερή αναφορά στους επικρατέστερους, με βάση τη βιβλιογραφία, προβλεπτικούς παράγοντες εμφάνισης της πρόωρης ρήξης των εμβρυικών υμένων. Κάθε παράγοντας αναπτύχθηκε ανεξάρτητα και διεξοδικά και η συσχέτισή του με τη συγκεκριμένη μαιευτική επιπλοκη βασίστηκε σε αποτελέσματα σημαντικών μελετών, η πλειονότητα των οποίων ήταν προοπτικές και αρκετές από αυτές τυχαιοποιημένες. Αρχικά, έγινε μνεία σε σύγχρονες στρατηγικές πρόβλεψης της πρόωρης ρήξης υμένων, οι οποίες βασίζονται σε γονιδιακά μονοπάτια και σε γενετικούς πολυμορφισμούς γονιδίων. Οι προβλεπτικοί παράγοντες διακρίθηκαν περαιτέρω σε αυτούς που αφορούν την πρόωρη ρήξη υμένων σε πρώιμη κύηση και σε εξαιρετικά πρώιμες κυήσεις. Επιπλέον, αναφέρθηκαν ξεχωριστά οι παράγοντες που επηρεάζουν το ενδιάμεσο διάστημα μεταξύ της ρήξης των υμένων και της έλευσης του τοκετού (latency interval) οι προδιαθεσικοί παράγοντες επανεμφάνισης της ΠΡΥ σε επόμενη κύηση. Τέλος, στο κεφάλαιο «Ειδικά Θέματα» έγινε ξεχωριστή αναφορά στη συσχέτιση της ΠΡΥ με τη δίδυμη κύηση( και μάλιστα με τη μονοχοριακή δίδυμη) και την αμνιοπαρακέντηση, δύο ιδιαίτερα συχνούς παράγοντες κινδύνου εμφάνισης πρόωρης ρήξης υμένων και πρόωρου τοκετού.
Συμπεράσματα: Οι συχνότεροι προβλεπτικοί παράγοντες εμφάνισης της πρόωρης ρήξης υμένων είναι η προέλευση της μητέρας από την αφροαμερικανική φυλή, το κάπνισμα, η ανεπάρκεια σε διατροφικούς παράγοντες, όπως σε χαλκό και ψευδάργυρο. Η ατεκνία, το μαιευτικό ιστορικό πρόωρου τοκετού, η κολπική αιμόρροια 2ου ή 3ου τριμήνου, οι ενδομήτριες λοιμώξεις, το μήκος τραχήλου <25mm, η πολύδυμη κύηση και ορισμένα συνυπάρχοντα νοσήματα της μητέρας ανήκουν ακόμη στους παράγοντες, που φαίνεται να επηρεάζουν την εμφάνιση της ΠΡΥ και μπορούν να αξιοποιηθούν για την πρόληψη αλλά και την αντιμετώπιση της σοβαρής αυτής μαιευτικής επιπλοκής από τον κλινικό ιατρό.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Πρόωρη ρήξη υμένων, Προβλεπτικοί Παράγοντες, χοριοαμνιονίτιδα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
215
Αριθμός σελίδων:
115

Διπλωματική Εργασία Μεταπτυχιακού-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΚΟΣ(1).pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.