Η Έννοια της Αρετής και της Φρόνησης στην Αριστοτελική Ηθική και στη Νεωτερική Ηθική Φιλοσοφία

Διπλωματική Εργασία uoadl:2710205 251 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Φιλοσοφία Δικαίου
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-03-19
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Ρεκούνα Γεωργία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Βασίλης Βουτσάκης, Επίκουρος Καθηγητής, Νομική Σχολή Αθηνων, ΕΚΠΑ
Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου, Καθηγητής, Νομική Σχολή Αθηνών, ΕΚΠΑ
Φίλιππος Βασιλόγιαννης, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομική Σχολή Αθηνών, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η Έννοια της Αρετής και της Φρόνησης στην Αριστοτελική Ηθική και στη Νεωτερική Ηθική Φιλοσοφία
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η Έννοια της Αρετής και της Φρόνησης στην Αριστοτελική Ηθική και στη Νεωτερική Ηθική Φιλοσοφί
Περίληψη:
Η παρούσα διπλωματική εργασία διερευνά την έννοια της αρετής στην αριστοτελική θεώρηση, καθώς και την ανανοηματοδότηση της στο σύγχρονο ηθικό εννοιολογικό οπλοστάσιο. Εκκινώντας από τη μελέτη των Ηθικών Νικομαχείων του Αριστοτέλη, αναδεικνύεται η νοοκρατική και ορθολογική διάσταση των εξαίρετων ιδιοτήτων που καλούνται αρετές. Είναι άρρηκτα συνυφασμένες με το πεδίο της πράξης, ως αναγκαία προϋπόθεση και μόνη οδός για την επίτευξη της ευδαιμονίας του δρώντος προσώπου. Εντός του αριστοτελικού στοχασμού απεμπολείται κάθε μυστηριώδης ή αριστοκρατική θέαση των αρετών ως έμφυτων χαρισμάτων, διότι αυτές νοούνται μόνο εντός των πλαισίων έλλογης επιλογής και συνειδητής άσκησης εκ μέρους του υποκειμένου. Ο έλλογος χαρακτήρας τους εξαίρεται ιδίως από την περίοπτη θέση που καταλαμβάνει μια εξόχως διανοητική αρετή, η φρόνηση, που λογίζεται ως η πεμπτουσία των αρετών. Μεταβαίνοντας στη νεωτερική ηθική φιλοσοφία και ειδικότερα στην προσέγγιση της νέο-αριστοτελικής φιλοσόφου Julia Annas, εντοπίζεται η θέαση των αρετών ως κεντρικών και μη αναγώγιμων εννοιών, που συμπυκνώνουν ιδιαίτερες ποιότητες του χαρακτήρα, υπό την καθοδήγηση του πρακτικού λόγου. Εν προκειμένω, η φιλόσοφος επιδιώκει να αναδείξει την αξία αλλά και τη δυνατότητα πρακτικής εφαρμογής της αρεταϊκής παιδείας στον σύγχρονο πλουραλιστικό κόσμο. Ωστόσο, το ζήτημα της αναβίωσης της αρετολογικής ηθικής παραμένει προκλητικό και επίμαχο, εγείροντας πλείονες κριτικές. Ο Robert Louden επισημαίνει τη βασική αδυναμία των θεωρήσεων αυτών να αξιολογήσουν την ποιότητα των επιμέρους πράξεων, λόγω της ανεπάρκειας εννοιολογικών εργαλείων και της επικέντρωσης τους στον ανθρώπινο χαρακτήρα και στο υποκείμενο. Εντέλει, μια πολυπρισματική θέαση των σύγχρονων θεωριών, με αναφορά τόσο σε ποιότητες του χαρακτήρα, όσο και σε κανονιστικές έννοιες διαφαίνεται ως η προσφορότερη και πλέον λειτουργική οδός για την αντιμετώπιση των ηθικών προβλημάτων.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Φιλοσοφία του δικαίου
Λέξεις-κλειδιά:
Αριστοτέλης, αρετές, φρόνησις, σύγχρονη ηθική φιλοσοφία, δεοντοκρατία, δεξιότητες, πράξη
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
16
Αριθμός σελίδων:
64

ΡΕΚΟΥΝΑ-ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ.pdf
826 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.