Ελευθερία της τέχνης και δικαίωμα της προσωπικότητας, Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μέσα από την καλλιτεχνική έκφραση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2710218 349 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Νέες Τεχνολογίες
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-03-21
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Σκιαδοπούλου Σοφία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Κωνσταντίνος Χριστοδούλου, Αν. Καθηγητής, Τμήμα Νομικής, ΕΚΠΑ
Αντώνιος Καραμπατζός, Αν. Καθηγητής, Τμήμα Νομικής, ΕΚΠΑ
Γεώργιος Μεντής, Επ. Καθηγητής, Τμήμα Νομικής, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ελευθερία της τέχνης και δικαίωμα της προσωπικότητας, Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μέσα από την καλλιτεχνική έκφραση
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ελευθερία της τέχνης και δικαίωμα της προσωπικότητας, Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μέσα από την καλλιτεχνική έκφραση
Περίληψη:
Όταν η τέχνη αντλεί τη θεματική της από την κοινωνική πραγματικότητα η σύγκρουση της ελευθερίας της τέχνης με το δικαίωμα της προσωπικότητας συγκεκριμένων προσώπων, τα οποία καθίστανται αναγνωρίσιμα μέσα από την καλλιτεχνική έκφραση, θα είναι αναπόφευκτη. Η διαδικασία άρσης της σύγκρουσης παρουσιάζει ιδιαίτερη δυσχέρεια εξαιτίας ιδίως της έλλειψης ειδικών νομοθετικών ρυθμίσεων, αλλά και της εγγενούς ιδιορρυθμίας της τέχνης ως βιοτικού πεδίου μη δυνάμενου να ορισθεί με σαφήνεια. Στην παρούσα μελέτη η εν λόγω συγκρουσιακή σχέση εξετάζεται αρχικά υπό το πρίσμα των διατάξεων του Αστικού Κώδικα (ΑΚ 57 επ.), ενώ στη συνέχεια γίνεται μια απόπειρα να ιδωθεί το ζήτημα από τη σκοπιά της νομοθεσίας των προσωπικών δεδομένων. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην σύγκρουση της ελευθερίας της τέχνης με το δικαίωμα επί της ίδιας εικόνας. Τέλος εξετάζεται η προβληματική της διαπάλης μεταξύ του ηθικού δικαιώματος του πνευματικού δημιουργού –μέσω του οποίου ο νομοθέτης εξειδικεύει ουσιαστικά το συνταγματικό δικαίωμα της ελευθερίας της τέχνης- και του δικαιώματος της προσωπικότητας του θιγόμενου μέσα από την καλλιτεχνική δημιουργία προσώπου.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Αστικό δίκαιο
Λέξεις-κλειδιά:
ελευθερία της τέχνης, δικαίωμα της προσωπικότητας, προσωπικά δεδομένα, επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, σύγκρουση δικαιωμάτων, πνευματική ιδιοκτησία
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
42
Αριθμός σελίδων:
119

Διπλωματική-Σκιαδοπούλου Σοφία.pdf
959 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.