Το δικαίωμα στη δημοσιότητα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2710250 137 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Νέες Τεχνολογίες
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-03-20
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Καπόπουλος Κωνσταντίνος-Ανδρέας
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Κωνσταντίνος Χριστοδούλου, Καθηγητής, ΝΟΠΕ, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Το δικαίωμα στη δημοσιότητα
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Το δικαίωμα στη δημοσιότητα
Περίληψη:
Στην παρούσα διπλωματική εξετάζεται το δικαίωμα στην δημοσιότητα (the right of publicity), εκκινώντας από την γέννηση του στην αμερικάνικη νομολογία και την σταδιακή αποδοχή του στην ευρωπαϊκή και ελληνική έννομη τάξη στα πλαίσια του δικαιώματος στην προσωπικότητα. Εξετάζοντας παράλληλα την νομολογία των ΗΠΑ και της Ελλάδας, γίνεται ανάλυση των φορέων του νέου αυτού δικαιώματος (διάσημων και μη διάσημων προσώπων), του περιεχομένου αυτού, ήτοι των πτυχών της προσωπικότητας εκείνων που δύνανται να τύχουν εμπορικής εκμετάλλευσης καθώς και της δυνατότητας μεταβίβασής του ή/και μεταθανάτιας προστασίας του. Τέλος, αφού γίνει αναφορά σε ορισμένους συγγενικούς θεσμούς, όπως είναι η πνευματική ιδιοκτησία, εξετάζονται οι αξιώσεις που πηγάζουν από το εν λόγω δικαίωμα, καθώς και τα προβλήματα που προκύπτουν στην ελληνική έννομη τάξη από την μη ειδική ρύθμισή του.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Αστικό δίκαιο
Λέξεις-κλειδιά:
δικαίωμα στην προσωπικότητα, δικαίωμα στην δημοσιότητα, εμπορεύσιμες πτυχές, αξιώσεις
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
11
Αριθμός σελίδων:
58

Το δικαίωμα στη δημοσιότητα _The right of publicity, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ.pdf
447 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.