Περιεχόμενο και άσκηση της κοινής εμπορικής πολιτικής της Ε.Ε.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2710253 170 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-03-20
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Μαυρομάτη Αντιγόνη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μεταξία Κουσκουνά, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Νομικής, ΕΚΠΑ
Ρεβέκκα-Εμμανουέλα Παπαδοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Νομικής, ΕΚΠΑ
Αναστάσιος Γουργουρίνης, Λέκτορας, Τμήμα Νομικής, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Περιεχόμενο και άσκηση της κοινής εμπορικής πολιτικής της Ε.Ε.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Περιεχόμενο και άσκηση της κοινής εμπορικής πολιτικής της Ε.Ε.
Περίληψη:
Από τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας το 1958, η ΚΕΠ έχει μεταβληθεί πολλές φορές προκειμένου να προσαρμοστεί στη νέα πραγματικότητα του διεθνούς εμπορίου και των οικονομικών σχέσεων.
Με τη Συνθήκη της Λισαβόνας επήλθαν πολύ σημαντικές τροποποιήσεις στον τομέα της ΚΕΠ, τόσο σε ουσιαστικό, όσο και σε θεσμικό επίπεδο, προκειμένου να ενισχυθεί η συνοχή και η αποτελεσματικότητάς της, καθώς και να αντιμετωπισθεί το ζήτημα του δημοκρατικού ελλείμματος της Ένωσης.
Η παρούσα, εργασία αποτελεί προσπάθεια σκιαγράφησης του περιεχομένου και της άσκησης της κοινής εμπορικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως εκφράζονται στα άρθρα 206 και 207 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης . Η μελέτη είναι διαρθρωμένη σε δύο μέρη, ήτοι στους στόχους και τα μέσα χάραξης της ΚΕΠ.
Στο πρώτο μέρος, αναλύονται αρχικά οι στόχοι και οι αρχές που διέπουν τη δράση της Ένωσης στον τομέα της ΚΕΠ, εν συνεχεία η εξέλιξη της φύσης της αρμοδιότητας της Ένωσης στον εν λόγω τομέα, καθώς και οι περιορισμοί της, και στο τέλος το πεδίο εφαρμογής της ΚΕΠ.
Στο δεύτερο μέρος , αναλύονται η διαδικασία λήψης των αποφάσεων υιοθέτησης των εμπορικών μέτρων της Ένωσης, εν συνεχεία οι τυπολογία των μέτρων αυτών, η επιλογή της προσήκουσας νομικής βάσης για τη λήψη των ως άνω μέτρων, και τέλος ο δικαστικός έλεγχος των μέτρων αυτών.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ευρωπαϊκό Δίκαιο
Λέξεις-κλειδιά:
κοινή εμπορικη πολιτική,στόχοι, αρχές, ρητή αρμοδιότητα , σιωπηρή αρμοδιότητα, προϊόντα, υπηρεσίες, δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας,άμεσες ξένες επενδύσεις, διμερείς επενδυτικές συμφωνίες, μεταφορές, αυτόνομα μέτρα, συμβατικά μέτρα, επιλογή νομικής βάσης, δικαστικός έλεγχος, κοινό εξωτερικό δασμολόγιο, μέτρα εμπορικής άμυνας, μέτρα αντιντάμπινγκ, μέτρα αντεπιδοτήσεων, κοινό καθεστώς εισαγωγών, κοινό καθεστώς εξαγωγών
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
32
Αριθμός σελίδων:
90

Μαυρομάτη, Αντιγόνη (Διπλωματική).pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.