Εχθροπραξίες σε αστικές περιοχές: Η σύγχρονη απειλή του ανθρωπιστικού δικαίου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2711543 248 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-03-21
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Κυνηγοπούλου Ηλιάνα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μαρία Γαβουνέλη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Νομικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Γεώργιος Κυριακόπουλος, Λέκτορας, Τμήμα Νομικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Αναστάσιος Γουργουρίνης, Λέκτορας, Τμήμα Νομικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Εχθροπραξίες σε αστικές περιοχές: Η σύγχρονη απειλή του ανθρωπιστικού δικαίου
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Εχθροπραξίες σε αστικές περιοχές: Η σύγχρονη απειλή του ανθρωπιστικού δικαίου
Περίληψη:
Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να εστιάσει στο σύγχρονο φαινόμενο των ενόπλων συρράξεων που λαμβάνουν χώρα σε αστικές περιοχές, να τις συναρτήσει με το ανθρωπιστικό δίκαιο και να απαντήσει στο καίριο ερώτημα εάν οι σύγχρονες εχθροπραξίες αποτελούν απειλή για το παραδοσιακό διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Στην εισαγωγή επιχειρείται η ανάδειξη της παράλληλης πορείας που σχηματίζουν στο πέρασμα των αιώνων το πολεμικό φαινόμενο και το δίκαιο που το περιβάλλει, καταλήγοντας στη διαπίστωση ύπαρξης ενός νέου μορφώματος ενόπλων συρράξεων, των ονομαζόμενων “urban armed conflicts” και στην ανησυχία αρκετών θεωρητικών για την αποτελεσματική αντιμετώπισή του από πλευράς ανθρωπιστικού δικαίου. Εν συνεχεία, στο Πρώτο Μέρος αρχικά παρουσιάζεται το νομικό πλαίσιο που διέπει τη διεξαγωγή των εχθροπραξιών, εστιάζοντας σε δύο σημαντικές αρχές, όπως είναι καταγεγραμμένες σε διεθνή συμβατικά κείμενα και εφαρμόζονται σχετικά, εκείνη της διάκρισης και εκείνη της αναλογικότητας. Ύστερα αναδεικνύονται οι παραβιάσεις αυτών μέσα από τα επίκαιρα παραδείγματα της Συρίας και της Υεμένης πιο συγκεκριμένα επί των παραδειγμάτων, επιχειρείται η καταγραφή ορισμένων περιστατικών και η παρουσίαση των θέσεων των αντιμαχόμενων πλευρών σχετικά με αυτά, καταλήγοντας στη θέση του ΟΗΕ για την ύπαρξη παραβιάσεων και υπαιτίων αυτών. Στο Δεύτερο Μέρος γίνεται λόγος για την ποινική ευθύνη που επιφέρουν οι ανωτέρω παραβιάσεις, αναζητούνται πιθανές υποθέσεις σε διεθνή δικαιοδοτικά όργανα, ενώ γίνεται αναφορά και σε πρόσφατες αποφάσεις οργάνων του ΟΗΕ όπως είναι το Συμβούλιο Ασφαλείας επί των συγκεκριμένων παραβιάσεων και της διεθνούς ποινικής ευθύνης που αυτές συνεπάγονται. Τέλος, η παρούσα εργασία κλείνει με συμπεράσματα επί του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου που αφορά τους αμάχους, των σύγχρονων παραβιάσεών του και της καταστολής τους.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο
Λέξεις-κλειδιά:
εχθροπραξίες, αστικές περιοχές, ανθρωπιστικό δίκαιο, άμαχος πληθυσμός, άμαχοι, αρχή διάκρισης, αρχή αναλογικότητας, αρχή στρατιωτικής αναγκαιότητας, διεθνές έγκλημα, ιδιωτικός στρατός, ιδιωτικές εταιρίες παροχής στρατιωτικής ασφάλειας
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
107
Αριθμός σελίδων:
97

Διπλωματική-Ηλιάνα Κυνηγοπούλου.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.